[Đăng ngày: 27/08/2015]
Ngày 20/7/2015, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 1931/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của các tổ chức cá nhân đối với các cơ quan chuyên môn, các cơ quan ngành dọc và UBND các huyện, thị xã, TP năm 2015.

Theo Kế hoạch này, các cơ quan được khảo sát bao gồm các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong (trừ Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc); Các cơ quan ngành dọc (và các cơ quan chi cục trực thuộc) gồm: Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Công an tỉnh, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh.

Tập trung nội dung công việc chính sau: Xây dựng phương án điều tra và kinh phí chi tiết thực hiện; Cung cấp thông tin, số liệu phục vụ điều tra; Tập huấn điều tra viên, triển khai điều tra, khảo sát và phúc tra; Tập huấn nhập thông tin phiếu điều tra; Nhập dữ liệu phiếu điều tra vào phần mềm; Phân tích và kết xuất dữ liệu, dự thảo báo cáo kết quả điều tra; Trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kết quả và công bố Chỉ số mức độ hài lòng.

                                                  Kết quả hình ảnh cho khảo sát sự hài lòng
(Ảnh minh họa)


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 65

Số lượt truy cập: 1803437

hot