“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 18/10/2017]
Nhằm triển khai thực hiện việc rà soát, hoàn thiện bổ sung thông tin hộ gia đình cấp mã số Bảo hiểm xã hội cho người tham gia, sáng ngày 17/10/2017, Bảo hiểm xã hội Ninh Hòa đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn kê khai bổ sung thành viên hộ gia đình tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách Lao động-Thương binh và xã hội các xã, phường, Ban nhân dân thôn, tổ dân phố và đại lý thu bảo hiểm trên địa bàn thị xã. Ông: Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị hướng dẫn kê khai bổ sung thành viên hộ gia đình tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Hội nghị đã nghe phổ biến các Công văn của Bảo hiểm xã hội Khánh Hòa, về việc hướng dẫn thực hiện việc giao nhận và thu về Mẫu MS1 và mẫu TK1-TS; Việc lập danh sách cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng năm 2018 và việc chấn chỉnh công tác thu Bảo hiểm y tế hộ gia đình, đồng thời hướng dẫn việc lập tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Cấp mã số Bảo hiểm xã hội cho người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là cơ sở để xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung toàn quốc về quá trình đóng, hưởng của từng người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, thống nhất và liên thông công tác quản lý thu, cấp sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế và giải quyết các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Được biết hiện nay, Thị xã Ninh Hòa có hơn 192.000 người tham gia bảo hiểm, chiếm tỉ lệ 80% dân số đã được kê khai để cấp mã số Bảo hiểm xã hội, Thị xã đang tiếp tục tuyên truyền, vận động số người còn lại tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế để được cấp mã số ./.

Trần Nông-Huỳnh Ấn


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 56

Số lượt truy cập: 1814313