CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2017)

[Đăng ngày: 09/04/2015]
I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2015:

1. Về kinh tế:

1.1. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ:

- Giá trị sản xuất công nghiệp thị xã (giá so sánh 2010) quý I năm 2015 ước được 1.790 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khu vực kinh tế cá thể 54,6 tỷ đồng, tăng 13,2%; khu vực kinh tế tập thể 5,4 tỷ đồng, tăng 5,8%; khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh 214 tỷ đồng, giảm 4,6%; khu vực kinh tế nhà nước 66,5 tỷ đồng, tăng 2,6%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1.450 tỷ đồng, tăng 23,9%.

Công nghiệp khai thác và chế biến có sự tăng trưởng nhưng không ở mức cao. Riêng sản xuất đường kết tinh được 22.500 tấn, giảm 4,6% so với cùng kỳ; nguyên nhân do niên vụ sản xuất mía đường 2014 – 2015, Nhà máy đường Ninh Hòa đi vào hoạt động chậm hơn so với các năm trước, khâu vận chuyển phải thực hiện việc giảm tải trọng để đảm bảo an toàn giao thông. Về sản xuất muối hạt, hiện bà con diêm dân đang tiến hành cải tạo đồng ruộng để chuẩn bị bước vào vụ sản xuất chính.

- Công tác quản lý thị trường được tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra các hoạt động kinh doanh, lưu thông hàng hóa, chống tình trạng đầu cơ đã góp phần bình ổn thị trường, duy trì trật tự kinh doanh. Ước tính tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trong quý I được 710 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ; doanh thu hoạt động du lịch ước được 16,3 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ. Ngoài ra, đã thực hiện đăng ký kinh doanh cho 154 trường hợp với tổng số vốn đăng ký kinh doanh là 8,344 tỷ đồng.

1.2. Sản xuất nông – lâm – thủy sản:

- Về nông nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm tính từ đầu vụ Đông – Xuân, toàn thị xã gieo trồng được 12.670 ha, bằng 37,5% kế hoạch; trong đó, cây lương thực 8.470 ha, cây chất bột có củ 130 ha, cây thực phẩm 900 ha và cây công nghiệp hàng năm 2.991 ha. So với cùng kỳ năm trước, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm giảm 19,5% (chủ yếu do diện tích cây lúa và cây mía giảm so với cùng kỳ), trong đó, cây lương thực giảm 5,9%, cây thực phẩm tăng 3,8%, cây công nghiệp hàng năm giảm 46,2%. Diện tích lúa vụ Đông – Xuân niên vụ 2014 – 2015, toàn thị xã đã gieo trồng được 7.800 ha, giảm 6,6% so với cùng kỳ; nguyên nhân, do vào đầu vụ, thời tiết không thuận lợi, mực nước ở các hồ chứa đều xuống thấp, không đủ nước cung cấp cho sản xuất nông nghiệp. Đến nay, đã có trên 500 ha lúa Đông – Xuân bị khô hạn, tập trung ở các xã: Ninh Hưng, Ninh Tân, Ninh Lộc, trong đó, có 140 ha lúa bị thiệt hại nặng.

Niên vụ mía 2014 – 2015, đã thu hoạch được 3.750 ha, đạt 33,4% diện tích; năng suất bình quân 48 tấn/ha, sản lượng đạt 180.000 tấn, chữ đường bình quân 9,5 ccs. Diện tích mía lưu gốc 2.800 ha. Hiện các nhà máy đường đang đẩy nhanh tiến độ thu mua mía nguyên liệu để bà con nông dân chuẩn bị đầu tư cho niên vụ sản xuất mới.

- Về chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm ổn định, dịch bệnh không có phát sinh; UBND thị xã đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc tại địa phương để kịp thời xử lý khi có dịch bệnh xảy ra; triển khai thực hiện tháng hành động vệ sinh, tiêu độc môi trường phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đến 27 xã, phường.

- Về thủy sản: Sản lượng khai thác thủy sản 3 tháng đầu năm ước được 3.322 tấn, đạt 25,5% kế hoạch và tăng 4,1% so với cùng kỳ; về nuôi trồng, đã thu hoạch ước được 450 tấn thủy sản các loại, tăng 9,2% so với cùng kỳ. Sản xuất tôm giống đang được tập trung đẩy mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu con giống cho các hộ nuôi tôm đang trong giai đoạn thả rộ; đến nay, đã sản xuất được 736 triệu con tôm post, tăng 8,2% so với cùng kỳ.

- Về lâm nghiệp: Tiếp tục chăm sóc và tu bổ rừng trồng các năm trước; triển khai kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2015. Các trạm kiểm lâm địa bàn phối hợp với tổ kiểm lâm cơ động tích cực phối hợp kiểm tra các địa bàn trọng điểm, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Trong 3 tháng đầu năm, đã phát hiện, lập biên bản và xử lý 13 vụ vi phạm, giảm 12 vụ so với cùng kỳ; lâm sản tịch thu gồm 17,099 m3 gỗ các loại và một số phương tiện tang vật khác, thu nộp ngân sách 12,4 triệu đồng.

1.3. Về tài chính, ngân sách:

Tổng thu ngân sách nhà nước quý I (không tính phần thu hải quan 721,009 tỷ đồng) thực hiện được 207,617 tỷ đồng, đạt 30,4% kế hoạch tỉnh và 25,5% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã; trong đó, tổng các khoản thu cân đối ngân sách nhà nước 66,081 tỷ đồng, đạt 26,2% kế hoạch tỉnh và 25,3% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã. Tình hình thực hiện một số khoản thu như sau: thu thuế khu vực ngoài quốc doanh 36,474 tỷ đồng, đạt 19,8% kế hoạch tỉnh và chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã; thu thuế thu nhập cá nhân 8,670 tỷ đồng, đạt 184,5% kế hoạch tỉnh và chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã; thu lệ phí trước bạ 3,818 tỷ đồng, đạt 27,5% kế hoạch tỉnh và chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã; thu tiền sử dụng đất 4,388 tỷ đồng, đạt 17,6% kế hoạch tỉnh và chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã.

Tổng chi ngân sách quý I thực hiện được 278,663 tỷ đồng, đạt 43,9% kế hoạch tỉnh và 36,3% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã (nếu không tính chi tạm ứng thì được 199,121 tỷ đồng, đạt 31,3% kế hoạch tỉnh và 26% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã). Trong đó, chi thường xuyên 120,524 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch tỉnh và 22,9% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã; chi đầu tư phát triển 41,264 tỷ đồng, đạt 40,9% kế hoạch tỉnh và 39,3% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã.

2. Về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường, đền bù, giải tỏa:

2.1 Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đô thị:


Năm 2015, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã là 129,697 tỷ đồng (trong đó, nguồn vốn tỉnh quản lý giao UBND thị xã thực hiện 24,632 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách thị xã 105,065 tỷ đồng). Trong 3 tháng đầu năm, các đơn vị chủ yếu thực hiện vốn đầu tư XDCB ở các công trình chuyển tiếp năm 2014 như: thoát lũ sông Tân Lâm, đường Lê Ngọc Bán, sửa chữa, nâng cấp hội trường Trung tâm Văn hóa – Thể thao, khởi công xây dựng đường vào Khu du lịch Ba Hồ; tu bổ, sửa chữa các tuyến đường giao thông bị hư hỏng để phục vụ nhân dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán; đồng thời, hoàn thiện thủ tục pháp lý cho các công trình dự kiến khởi công trong thời gian sắp tới. Khối lượng giải ngân vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách thị xã tính đến cuối tháng 3/2015 thực hiện được 41,264 tỷ đồng, đạt 40,9% kế hoạch tỉnh và 39,3% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã (trong đó, nguồn XDCB tỉnh phân cấp 5,857 tỷ đồng đạt 7,7% kế hoạch).

UBND thị xã tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác quản lý đô thị. Triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trang trí đèn hoa phục vụ Tết Nguyên đán 2015. Thực hiện các bước thủ tục để đề nghị tỉnh công nhận 2 xã Ninh An, Ninh Thọ là đô thị loại V.

2.2. Tài nguyên và môi trường; đền bù, giải tỏa:

- Trong quý I, đã giải quyết được 2.517 hồ sơ đất đai các loại cho nhân dân, (trong đó, đã cấp được 514 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban đầu); đang giải quyết 330 hồ sơ. Triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cho 27 xã, phường. Tiếp tục chỉ đạo các xã, phường tăng cường công tác kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; tăng cường chỉ đạo công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn; đưa vào vận hành, khai thác bãi rác Hòn Rọ sau khi được đầu tư, nâng cấp.

- UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo triển khai rà soát, củng cố hồ sơ pháp lý liên quan đến các dự án bồi thường, thu hồi đất và tái định cư để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng phục vụ thi công các dự án. Tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án còn dở dang, chỉ đạo hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A. Bên cạnh đó, phối hợp vận động các hộ dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án và chi bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án theo đúng quy định.

3. Về văn hóa – xã hội:

3.1. Văn hóa thông tin – thể dục thể thao:

Thị xã đã tập trung triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi”, kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2015), Lễ giao nhận quân năm 2015, ngày Quốc tế phụ nữ 08/3... tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân. UBND thị xã đã ban hành kế hoạch hoạt động ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2015. Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh các cơ sở hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, các cơ sở hoạt động thể thao, du lịch, đảm bảo cho các hoạt động diễn ra lành mạnh và đúng pháp luật. Về phong trào thể dục – thể thao, đã tổ chức các giải thi đấu “Mừng Đảng, mừng Xuân” năm 2015, tổ chức phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015, đua ghe trên sông Dinh.

3.2. Giáo dục và đào tạo:

Chỉ đạo ngành giáo dục triển khai thực hiện đúng chương trình, kế hoạch của ngành trong năm học 2014 – 2015; hoàn thành chương trình học kỳ I và triển khai chương trình học kỳ II. Thực hiện những giải pháp thích hợp nhằm duy trì sĩ số học sinh; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các lớp phổ cập tiểu học, phổ cập THCS, phổ cập THPT. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động phong trào chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức thi Olympic tiếng Anh qua internet, giải toán qua internet cấp thị xã. Triển khai thực hiện các thủ tục để đầu tư các công trình giáo dục theo nguồn vốn được phân bổ trong năm 2015.

3.3. Y tế:

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác y tế dự phòng và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. UBND thị xã đã tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống các bệnh truyền nhiễm gây dịch; tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Bố trí cán bộ trực cấp cứu 24/24 giờ tại bệnh viện và các trạm y tế xã, phường để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, nhất là trong thời gian Tết Nguyên đán; chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2. Ba tháng đầu năm, ngành y tế đã thực hiện công tác khám, và điều trị cho trên 129.900 lượt người, đạt 25,8% kế hoạch; số bệnh nhân điều trị nội trú 7.794 lượt người, đạt 27,7% kế hoạch. Tính đến cuối tháng 3/2015, trên địa bàn thị xã đã có 82 ca mắc tay chân miệng, tăng 33 ca so với cùng kỳ; 117 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 62 ca so với cùng kỳ. Ngoài ra, còn ghi nhận 8 trường hợp mắc sốt rét và khoảng 50 trường hợp nhiễm ký sinh trùng sốt rét trong máu tại thôn Sông Búng, xã Ninh Tây, đã được phát hiện và điều trị kịp thời.

3.4. An sinh xã hội:

Ngành lao động – thương binh và xã hội đã thực hiện giải quyết các chế độ chính sách, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội được kịp thời, đúng đối tượng, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2015. Tổ chức mua, phân bổ, cấp phát 63.375 kg gạo cứu đói với số tiền 760,5 triệu đồng cho các xã, phường để kịp thời hỗ trợ cho nhân dân đang gặp khó khăn; tặng quà cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán với tổng số 1.699 hộ, tổng kinh phí 424,750 triệu đồng; thực hiện cấp phát tiền, quà Tết cho các đối tượng chính sách với 8.936 suất quà, tổng kinh phí 2,927 tỷ đồng. Chi trả chế độ trợ cấp thường xuyên, hỗ trợ kinh phí mai táng được kịp thời, theo đúng quy định pháp luật; phối hợp với Bảo hiểm xã hội thị xã cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách. Ngoài ra, còn phối hợp với các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ em ở các cơ sở bảo trợ xã hội, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn.

Bên cạnh đó, thực hiện đôn đốc các hợp tác xã, công ty, doanh nghiệp thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc diện hộ nghèo ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

4. Về công tác nội chính:

4.1. Công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền:

Công tác xây dựng chính quyền tiếp tục được tăng cường, bộ máy chính quyền cơ sở tiếp tục được củng cố và hoàn thiện; thành lập, kiện toàn các hội đồng, ban chỉ đạo đảm bảo kịp thời, đúng quy định; điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các phòng chuyên môn thị xã cho 3 trường hợp; ban hành các quyết định tuyển dụng và phân công công tác đối với công chức cấp xã mới trúng tuyển để bổ sung kịp thời nhân sự còn thiếu cho UBND các xã, phường. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2014, ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015. Trong công tác thi đua, khen thưởng, đã khen thưởng 6 tập thể, 7 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2014; 36 tập thể và 78 cá nhân có thành tích trong công tác phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi; ban hành quyết định công nhận danh hiệu và khen thưởng thành tích phong trào thi đua năm 2014 cho 58 đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, 77 chiến sĩ thi đua cơ sở, 338 cá nhân lao động tiên tiến…

4.2. Công tác thanh tra, tư pháp:

- Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc theo quy định. 3 tháng đầu năm, toàn thị xã đã tiếp 50 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo (tăng 28 lượt so với cùng kỳ); trong đó, phòng tiếp công dân UBND thị xã tiếp 15 lượt, cấp xã tiếp 35 lượt. UBND thị xã tiếp nhận 45 đơn với 45 vụ việc (giảm 58 đơn so với cùng kỳ); số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thị xã là 29 đơn (trong đó, có 12 đơn kiến nghị liên quan đến dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A), hiện đã giải quyết xong 12 đơn; các vụ việc không thuộc thẩm quyền đều được xử lý theo đúng quy định pháp luật. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng và thực hiện kế hoạch tự kiểm tra nội bộ theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng để chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng mới phát sinh.

- Ban hành Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; triển khai lấy ý kiến góp ý Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, phường tổ chức công tác tuyên truyền tại địa phương và tập huấn cho tổ hòa giải; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch ở các xã, phường; xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

4.3. Quốc phòng, an ninh:

- Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn trong 3 tháng đầu năm tiếp tục được giữ vững; các đơn vị vũ trang của thị xã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường lực lượng tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn các mục tiêu, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã. Tổ chức tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015, toàn thị xã đã có 410 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao.

- Trong 3 tháng đầu năm, đã xảy ra 13 vụ phạm pháp hình sự; tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng xảy ra 9 vụ, làm chết 9 người, bị thương 4 người. So với cùng kỳ năm trước, phạm pháp hình sự tăng 5 vụ; tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng giảm 4 vụ, giảm 5 người chết và giảm 1 người bị thương. Ngoài ra, còn xảy ra 2 vụ cháy, gây thiệt hại gần 46 ha mía tại xã Ninh Tây và thiêu rụi hoàn toàn 1 xe khách. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường tuần tra vũ trang ban đêm để đảm bảo an ninh trật tự; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự 50 trường hợp với tổng số tiền 107,9 triệu đồng về các hành vi đánh bạc, gây mất an ninh trật tự, tố cáo sai sự thật... Tập trung triển khai công tác bảo đảm, trật tự an toàn giao thông năm 2015; tuần tra kiểm soát, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 894 trường hợp vi phạm TTATGT, với tổng số tiền phạt 674,544 triệu đồng.

* Đánh giá chung: Trong ba tháng đầu năm, các cấp, các ngành, Mặt trận, các đoàn thể thị xã đã quan tâm chỉ đạo, triển khai công tác tổ chức, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Ất Mùi đạt yêu cầu đề ra, tạo không khí Tết đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, phường tích cực triển khai các Nghị quyết của Đảng bộ thị xã, HĐND thị xã, Chương trình công tác năm 2015 của UBND thị xã và đã đạt được những kết quả bước đầu. Tình hình sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, tăng 18,3% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 9,2% so với cùng kỳ. Công tác an sinh xã hội được triển khai tích cực, chu đáo, nhất là việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán. Công tác thông tin, tuyền truyền có bước chuyển biến mới, đạt kết quả tốt; hoạt động văn hóa thể thao được tổ chức rộng khắp với nhiều hình thức phong phú. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm chỉ đạo. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai tích cực. Thị xã đã hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân năm 2015. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được tăng cường.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn một số vấn đề đáng quan tâm, cần có biện pháp để chỉ đạo, khắc phục trong thời gian tới: tình hình khô hạn, thiếu nước đang diễn ra, gây khó khăn lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân; năng suất các loại cây trồng thấp, nhất là cây mía đang trong giai đoạn thu hoạch; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm, chưa đạt với tiến độ yêu cầu đề ra; tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn một số vấn đề phức tạp.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, CÔNG TÁC TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2015:

Trong quý II năm 2015, ngoài những nhiệm vụ, công tác được giải quyết thường xuyên, UBND thị xã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tập trung thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 2015 và các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 23/12/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 30/12/2014 của HĐND thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; đảm bảo tiến độ thực hiện Chương trình công tác năm 2015 của UBND thị xã, cũng như của từng cơ quan, đơn vị.

2. Tập trung triển khai công tác phòng, chống hạn, tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân việc sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất và sinh hoạt hàng ngày. Thu hoạch hết diện tích lúa Đông – Xuân; xác định cơ cấu cây trồng vụ Hè – Thu phù hợp với điều kiện thiếu nước, chủ động hướng dẫn người dân chuyển đổi sang cây trồng có khả năng chịu hạn cao tại những khu vực có nguy cơ hạn hán; chỉ đạo thu hoạch hết diện tích mía và chăm sóc diện tích mía lưu gốc. Thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2015; tăng cường công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô. Kiểm tra, giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số như chính sách đất ở, nước sinh hoạt, vay vốn phát triển sản xuất... Tập trung thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, ưu tiên đầu tư cho các xã được chọn để hoàn thành 19 tiêu chí theo đề án trong năm 2015. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thương mại.

3. Thực hiện các giải pháp, kế hoạch cụ thể để phấn đấu tăng thu ngân sách, bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời; khai thác tốt nguồn thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước để tăng thêm nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển; đôn đốc truy thu kịp thời sau thanh tra, kiểm tra đối với các khoản thuế, tiền phạt vi phạm hành chính; thu hồi nợ đọng thuế. Điều hành công tác chi ngân sách theo đúng dự toán được duyệt, đúng chế độ, định mức; tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách, tài sản công, vốn đầu tư từ ngân sách, kiên quyết xử lý nợ đọng XDCB; đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Rà soát, điều chỉnh kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2015, xây dựng danh mục đầu tư XDCB năm 2016. Triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Ninh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030.

4. Kiểm tra, đôn đốc, giám sát, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình ngay trong mùa khô nhằm sớm đưa vào sử dụng để phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội (nhất là đối với các công trình đê kè chống xói lở 2 bờ sông Dinh, thoát lũ sông Tân Lâm, sửa chữa, nâng cấp hội trường Trung tâm Văn hóa – Thể thao, đường vào Khu du lịch Ba Hồ); đảm bảo chất lượng công trình và vệ sinh môi trường. Thực hiện đầu tư các công trình thuộc các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm theo đúng kế hoạch và nguồn vốn được phân bổ; quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản các công trình hoàn thành. Triển khai lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án khởi công mới giai đoạn 2016 – 2020 theo quy định Luật Đầu tư công. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý các hoạt động xây dựng; trình tỉnh công nhận 2 xã Ninh An, Ninh Thọ là đô thị loại V.

5. Chỉ đạo quyết liệt thực hiện việc di dời nhân dân bị thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư tại xã Ninh Phước về các khu tái định cư; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghiệp Ninh Thủy. Thực hiện quản lý, sử dụng đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban đầu. Thực hiện kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo kế hoạch đề ra. Chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép theo đúng quy định pháp luật. Có biện pháp khắc phục, cải thiện chất lượng môi trường và xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường.

6. Tổ chức xét hoàn thành chương trình tiểu học, xét tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS năm học 2014 – 2015; giao kế hoạch biên chế năm học 2015 – 2016. Thực hiện tốt việc đầu tư, sửa chữa, nâng cấp hệ thống trường học trên địa bàn trong năm 2015 theo nguồn vốn được phân bổ.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng Ninh Hòa, Khánh Hòa 2/4, giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức “Ngày hội văn hóa các dân tộc”. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tăng cường kiểm tra văn hóa và các dịch vụ văn hóa.

7. Tiếp tục theo dõi và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh ở người, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, củng cố mạng lưới y tế cơ sở. Kịp thời phát hiện, điều trị, ngăn chặn, khống chế nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm gây dịch; dự phòng thuốc, hóa chất để chủ động trong công tác phòng chống dịch.

Thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm, tạo thêm nhiều việc làm mới và ổn định cho người lao động. Chủ động sâu sát, nắm tình hình đời sống nhân dân, tình trạng thiếu đói trong mùa giáp hạt, nhất là đối với các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Thực hiện việc chi trả chế độ hàng tháng cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng được kịp thời, đúng đối tượng. Tổ chức các hoạt động nhân tháng hành động vì trẻ em và ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6…

8. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến thị xã lần thứ VIII. Thực hiện việc phân công, bố trí, tuyển dụng, thuyên chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đúng quy trình và thủ tục theo quy định. Thành lập Ban tiếp công dân thị xã theo đúng quy định pháp luật; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo.

9. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý vốn, tài sản của nhà nước; xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các kết luận, ý kiến chỉ đạo, quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền sau thanh tra; theo dõi chặt chẽ tình hình tiếp nhận và giải quyết đơn thư trên địa bàn, giải quyết dứt điểm các đơn thư kiến nghị của các hộ dân liên quan đến dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức Hội nghị giới thiệu các văn bản luật mới cho cán bộ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

10. Duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và huấn luyện lực lượng dự bị động viên, dân quân, tự vệ; nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng theo phân cấp, tổ chức diễn tập, chiến đấu trị an theo kế hoạch.

Tập trung bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng. Nắm chắc tình hình, bảo đảm tổ chức tốt Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020 của các cấp ủy đảng, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh trật tự. Thực hiện quyết liệt các biện pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Tăng cường truy quét tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp giật; đảm bảo ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác phòng cháy chữa cháy và tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng cháy, chữa cháy cho nhân dân trên địa bàn./.

Nguồn cung cấp tài liệu: Văn phòng HĐND và UBND thị xã  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 51

Số lượt truy cập: 1770514