CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2017)

[Đăng ngày: 20/11/2016]
Chiều ngày 18/11/2016, Đảng bộ Khối Cơ quan chính quyền thị xã đã tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2021 cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong khối. Đồng chí Nguyễn Vĩnh Thạnh, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc hội nghị.


Hội nghị quán triệt triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức dự hội nghị đã xem đĩa tư liệu nghe Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo quán triệt những vấn đề cốt lỗi, những nội dung trọng tâm của Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở đó, Đảng ủy khối yêu cầu các chi bộ, đoàn thể và từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên, liên tục; chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, công chức, viên chức, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương. Xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đang công tác ở các cơ quan Nhà nước gần dân, sát dân, giản dị, khiêm tốn tận tụy, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan chính quyền thị xã và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng./.

Trần Nông-Tấn Bình


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 83

Số lượt truy cập: 1770549