“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 01/03/2017]
Nhằm đưa chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) đến với người dân, giúp người dân thuận tiện hơn trong việc tham gia BHXH, BHYT; đến nay, trên địa bàn thị xã đã thành lập 74 đại lý thu BHXH, BHYT với 172 nhân viên; trong đó hệ thống đại lý UBND các xã, phường có 27 điểm thu với 10 nhân viên, hệ thống đại lý tại các bưu điện có 27 điểm thu với 49 nhân viên, hệ thống đại lý tại Trung tâm Y tế có 19 điểm thu với 28 nhân viên và 1 điểm thu của tổ chức kinh tế chưa đi vào hoạt động.

Trong năm 2016 vừa qua, BHXH Ninh Hòa đã thường xuyên tập huấn nghiệp vụ thu cho các đại lý và nhân viên để hướng dẫn những chính sách mới, quyền được thụ hưởng của các chế độ khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Hầu hết các đại lý đã tích cực thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú như lồng ghép vào các hoạt động của mặt trận, đoàn thể, tuyên truyền trên đài truyền thanh, phát tờ rơi, tuyên truyền trực tiếp tại hộ gia đình. Nhờ thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền; đến cuối năm 2016, toàn thị xã có 164.197 người tham gia BHYT, đạt tỉ lệ 68% dân số; trong đó, có 58.874 người tham gia BHYT hộ gia đình, chiểm tỷ lệ 36% số người tham gia BHYT, tăng 11% so với năm 2015; có 216 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt tỷ lệ 66% kế hoạch BHXH tỉnh giao./.

Vân


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 112

Số lượt truy cập: 1806290