“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 07/05/2017]
Thực hiện Quyết định số 1114/QĐ-CT-UBND ngày 21/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, về việc thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 05/5/2017, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại UBND thị xã Ninh Hòa, Đoàn kiểm tra, gồm: ông Nguyễn Đình Thoan, Phó giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh-Trưởng đoàn cùng các thành viên là lãnh đạo: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Chi cục Nông lâm sản và thủy sản; Phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo; UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Đơn vị được kiểm tra ông: Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, Phó trưởng Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm thị xã cùng các thành viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Y tế; Phòng Kinh tế; Trung Tâm Y tế; Phòng Văn hóa và Thông tin; Đài Truyền thanh-Truyền hình; Trạm Thú y; Trạm Bảo vệ thực vật, Đội Quản lý thị trường số 2 và lãnh đạo UBND các xã, phường: Ninh Hiệp, Ninh Đa, Ninh Phụng, Ninh Sim.


Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại UBND thị xã Ninh Hòa.

Qua buổi làm việc, Đoàn kiểm tra nhận xét Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm thị xã Ninh Hòa có cố gắng trong việc triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã: đã kiện toàn Ban Chỉ đạo theo tinh thần Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; ban hành kế hoạch triển khai công tác an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2016, năm 2017; ban hành văn bản chỉ đạo trong các đợt cao điểm về an toàn thực phẩm; công tác thông tin, giáo dục, truyền thông bảo đảm chất lương an toàn thực phẩm được thực hiện dưới nhiều hình thức; công tác thanh tra, kiểm tra được quan tâm; trong năm 2016 và những tháng đầu năm 2017, trên địa bàn thị xã không xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Đoàn kiểm tra tỉnh kiến nghị Ban Chỉ đạo thị xã tiếp tục thực hiện những nội dung sau:

1.Sớm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 8990/CTrPH-UBND-MTTQ ngày 09/11/2016 giữa UBND tỉnh và UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa về vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020.

2.Bổ sung, kiện toàn Ban Chỉ đạo với sự tham gia của UBNTTQVN và các tổ chức thành viên.

3.Đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, giấy xác nhận kiến thức về ATTP theo phân cấp quản lý và việc thực hiện ký cam kết thực hiện ATTP thuộc thẩm quyền của UBND thị xã trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp và công thương.

4. Xử lý nghiêm các cơ sở cố tình vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Tăng cường công tác truyền thông về ATTP bằng nhiều hình thức đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng.

5.Tăng cường công tác quản lý ATTP đối với loại hình thức ăn đường phố và thực hiện thủ tục hành chính về xác nhận kiến thức ATTP, ký cam kết tại các xã, phường.

6.Tăng cường công tác chỉ đạo chuyên môn, củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo cấp xã, tổ chức họp Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã định kỳ. Tăng cường kiểm tra hoạt động của Ban chỉ đạo cấp xã./.

doanhanh

Các tin khác

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 86

Số lượt truy cập: 1814346