“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 13/04/2017]
Để góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị và năng lực công tác của lực lượng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã Ninh Hòa; ngày 15/9/2015, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã, Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, khóa 113 cho 96 đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức của thị xã.


Lễ bế giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, Hệ không tập trung, khóa 113
 tại thị xã Ninh Hòa.


Sau 2 năm tham gia lớp học, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật; khoa học hành chính; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kĩ năng lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ quản lý cấp cơ sở; nhiệm vụ công tác Đảng, công tác Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cơ sở và Tình hình nhiệm vụ địa phương. Kết quả kiểm tra cuối khóa, 100% học viên đạt yêu cầu học tập, trong đó có 4% học viên đạt loại Giỏi và 56% học viên đạt loại Khá.


Trường Chính trị tỉnh trao Bằng tốt nghiệp cho các học viên đạt yêu cầu học tập.

Sáng ngày 12/4/2017, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức Lễ Bế giảng khóa đào tạo; tại Lễ Bế giảng, Trường đã báo cáo tình hình, kết quả lớp đào tạo đồng thời trao Bằng tốt nghiệp cho 96 học viên đạt yêu cầu học tập và biểu dương, khen thưởng 10 học viên có thành tích học tập xuất sắc./.

HỒNG VÂN – TẤN BÌNH

Các tin khác

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 46

Số lượt truy cập: 1814303