“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 13/10/2017]
Ngày 09 và 10/10/2017, tại tại Hội trường UBND phường Ninh Đa và xã Ninh Bình, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã Ninh Hòa phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và xã hội tổ chức 02 lớp tập huấn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động Phần Cung lao động năm 2017. Tham dự lớp tập huấn có: 310 người là lãnh đạo UBND phụ trách công tác văn xã, cán bộ Thương binh và Xã hội, cộng tác viên công tác xã hội và điều tra viên của 27 xã, phường.

Tập huấn thu thập thông tin thị trường lao động 2017.

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu được lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn nghiệp vụ điều tra, thu thập, ghi chép, lưu trữ, tổng hợp thị trường lao động phần cung lao động năm 2017; Theo đó, phạm vi điều tra là tất cả các hộ gia đình, hộ tập thể đã đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú có thời hạn trên địa bàn thị xã; đối tượng điều tra là thành viên có từ đủ 15 tuổi trở lên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú; nội dung rà soát, cập nhật thông tin là hộ mới chuyển đến, chuyển đi; hộ mới tách, nhập; người trong hộ mới chuyển đi hoặc chết; người có thay đổi về trình độ học vấn phổ thông, trình độ chuyên môn kỹ thuật và lĩnh vực đào tạo; thay đổi về tình trạng việc làm; thay đổi về công việc cụ thể đang làm, nơi làm việc, loại hình kinh tế...

Qua lớp tập huấn, các đại biểu nắm được kiến thức và kỹ năng cơ bản trong công tác thu thập, ghi chép, lưu trữ thông tin biến động cơ sở dữ liệu phần cung lao động năm 2017. Kết quả điều tra là cơ sở xây dựng nguồn dữ liệu phục vụ cho công tác dự báo nhu cầu lao động của địa phương, phục vụ công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nguồn nhân lực, xác định tỷ lệ lao động thất nghiệp, số lao động có việc làm tăng thêm, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề để đánh giá trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hướng nghiệp, đào tạo nghề gắn với tạo việc làm trên địa bàn toàn thị xã trong thời gian đến./.

Hồng Sâm


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 53

Số lượt truy cập: 1814310