“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 21/04/2017]
Sáng ngày 20/4/2017, Đảng ủy xã Ninh Tân tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn thể giáo viên, viên chức và người lao động các trường THCS Nguyễn Thị Định, Tiểu học, Mẫu giáo trên địa bàn xã.


Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên quán triệt những nội dung Nghị Quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chuyên đề những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh và truyền đạt các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, ngân sách nhà nước năm 2017; Nghị Quyết số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hộ nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Nghị quyết sô 07-NQ/TW về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 của Bộ chính trị (khóa XII) về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016.

Trên cơ sở những nội dung nghị quyết đã được quán triệt tại hội nghị Đảng ủy sẽ tổ chức cho các đại biểu viết bài thu hoạch./.

Phan Tấn Quảng


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 123

Số lượt truy cập: 1810220