“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 09/01/2017]
Sáng ngày 06/01/2017, Thị ủy Ninh Hòa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Ông Chu Văn Loan, phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ông Trần Công Hoán, Bí thư Thị ủy tham dự hội nghị.


Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016.

Năm 2016, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Thị xã đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức triển khai, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và cấp ủy các cấp. Đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Công tác giám sát thường xuyên và chuyên đề được thực hiện nghiêm túc. Công tác giải quyết tố cáo, khiếu nại, kiểm tra tài chính đảng được chú trọng. Việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên cơ bản đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, quy trình. Trong năm, Ban Thường vụ Thị ủy đã kiểm tra 20 tổ chức Đảng, giám sát 12 tổ chức Đảng và 3 đảng viên. Đảng ủy cơ sở đã kiểm tra 33 chi bộ trực thuộc, giám sát 11 tổ chức đảng trực thuôc và 2 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật 4 đảng viên, trong đó, có 2 cấp ủy viên cơ sở.

Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã kiểm tra 4 Đảng ủy, 4 Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, giám sát 2 Đảng ủy, 2 Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và 2 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở đã kiểm tra 38 chi bộ trực thuộc, 1 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát 6 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã thi hành kỷ luật 1 đảng viên với hình thức khai trừ Đảng. Tại hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy cũng đã Hướng dẫn biểu mẫu về Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2015-2020 và hàng năm của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở; Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở; Biểu thống kê về công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Ủy ban kiểm tra Trung ương.


Ban Thường vụ Thị ủy khen thưởng Ủy ban kiểm tra Đảng ủy 2 xã Ninh Sim và Ninh Xuân.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thị ủy đã khen thưởng Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Ninh Sim và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Ninh Xuân, khen thưởng 2 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016./.

Trần Nông-Huỳnh Ấn

Các tin khác

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 89

Số lượt truy cập: 1806266