“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 15/07/2017]
Ngày 14/7, Chi cục Văn thư- Lưu trữ tỉnh tổ chức Đoàn công tác đến 6 Đình của 5 xã, phường là: Đình Phong Thạnh (xã Ninh Lộc); Đình Tuân Thừa, Đình Phong Ấp (xã Ninh Bình); Đình Hội Phú (xã Ninh Phú); Đình Xuân Mỹ (xã Ninh Thọ) và Đình Lăng Bình Tây (phường Ninh Hải). Đây là các Đình đã được UBND tỉnh phê duyệt công nhận có tài liệu quý, hiếm và được Sở Nội vụ ra Quyết định hỗ trợ kinh phí bảo quản năm 2017.


Đình Tuân Thừa - xã Ninh Bình, một trong 6 Đình của thị xã Ninh Hòa được hỗ trợ kinh phí bảo quản tài liệu quý hiếm năm 2017.


Đình Phong Ấp ( xã Ninh Bình).


Các Sắc phong các đời vua vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn tại các Đình của thị xã Ninh Hòa.

Theo Quyết định 1841 ngày 28/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục tài liệu quý hiếm của tỉnh năm 2017, thị xã Ninh Hòa có 119 sắc phong là bản gốc được công nhận là tài liệu quý, hiếm được bảo quản tại 26 Đình trên địa bàn, trong đó có 10 tài liệu đặc biệt quý, hiếm.


Chi cục Văn thư- Lưu trữ tỉnh trao các quyết định phê duyệt và hỗ trợ kinh phí bảo quản tài liệu quý hiếm cho Ban Quản lý Đình Tuân Thừa (xã Ninh Bình)

Tại các ngôi đình, ông Nguyễn Văn Ba, Phó Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh thông qua các Quyết định phê duyệt công nhận có tài liệu quý hiếm năm 2017 và trao cho Ban Quản lý các Đình số tiền hỗ trợ bảo quản tài liệu quý hiếm./.

Huỳnh Ấn


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 90

Số lượt truy cập: 1814351