“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 17/05/2017]
Chiều ngày 15/5/2017, Thị ủy Ninh Hòa đã tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của thị xã.


Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X).Đồng chí Trần Công Hoán, Bí thư Thị ủy phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Công Hoán, Bí thư Thị ủy yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, ban, ngành, địa phương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận sâu rộng trong cán bộ, đảng viên. Quá trình học tập, quán triệt phải trao đổi, thảo luận, tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế và làm rõ nguyên nhân của những tồn tại hạn chế, trong đó cần thẳng thắn chỉ ra những nguyên nhân chủ quan thuộc về trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành, đồng thời bổ sung những giải pháp cụ thể hóa mục tiêu kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến rõ rệt trong thời gian tới để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Văn Phải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy quán triệt những kết quả đạt được cũng như những hạn chế qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X; mục tiêu, quan điểm và các giải pháp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị.


Cán bộ chủ chốt tham dự hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Thị ủy đã triển khai Kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017 về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đồng chí Trần Văn Minh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã báo cáo tình hình xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn thị xã hiện nay./.

Trần Nông-Huỳnh Ấn


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 57

Số lượt truy cập: 1803781