CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2017)

[Đăng ngày: 19/09/2017]
Sáng ngày 19/9, thị xã Ninh Hòa tổ chức họp rà soát, đánh giá các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới đối với 03 xã Ninh Đông, Ninh Hưng và Ninh Bình – đây là 03 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt. Ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thị xã chủ trì cuộc họp.

Họp rà soát, đánh giá các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới đối với 03
xã Ninh Đông, Ninh Hưng và Ninh Bình.

Qua rà soát, đến nay 03 xã trên đã cơ bản hoàn thành 18/19 tiêu chí. Riêng xã Ninh Hưng đang tập trung hoàn thành tiêu chí còn lại – tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa vào cuối tháng 9 này. 02 xã Ninh Bình và xã Ninh Đông đang gặp khó khăn về chỉ tiêu 18.1 và 18.6 của tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo 03 xã Ninh Đông, Ninh Hưng và Ninh Bình khẩn trương thực hiện các giải pháp hoàn thành các tiêu chí còn lại trước ngày 25/9 để Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thị xã thẩm định và báo cáo UBND tỉnh xem xét, đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017./.

Nguyễn Thanh Hưng


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 65

Số lượt truy cập: 1763245