“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 08/09/2017]
UBND thị xã Ninh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2215 của UBND tỉnh và Quyết định số 448 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Theo kế hoạch,UBND thị xã yêu cầu các Phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trợ giúp xã hội. Thực hiện tốt Mục tiêu của Đề án trong giai đoạn 2017-2020: 100% đối tượng gặp khó khăn đột xuất được trợ giúp kịp thời, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không có lương hưu và trợ cấp của nhà nước ở vùng sâu, vùng xa, người dân tộc thiểu số được hưởng trợ cấp xã hội; 50% người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được cung cấp dịch vụ xã hội phù hợp với nhu cầu. Giai đoạn 2021-2025: 100% đối tượng khó khăn đột xuất được trợ giúp kịp thời; có chính sách trợ giúp đối với trẻ em dưới 36 tháng tuổi, phụ nữ mang thai thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, người dân tộc thiểu số; 70% người có hoàn cảnh khó khăn được cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội phù hợp với nhu cầu, trong đó, có tối thiểu 30% đối tượng được cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội toàn diện./.

Thu


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 70

Số lượt truy cập: 1803443