“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 08/09/2016]
Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với sự quyết tâm, đồng thuận của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành và sự góp sức của nhân dân, đến nay, xã Ninh Sơn đã đạt 11/19 tiêu chí Nông thôn mới.

Trong đó, nổi bật là 98% lao động có việc làm thường xuyên, trong đó có 55% lao động được qua đào tạo; có 98% hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn; 100% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh; cảnh quan môi trường xanh – sạch đẹp, chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định; 100% đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 70% kênh mương được kiên cố hóa; 80% hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng; 80% trường học các cấp có cơ sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia; chất lượng giáo dục được cải thiện, 85% học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học THPT và 70% người dân được tham gia các hình thức bảo hiểm y tế.

Tuy mới chỉ đạt 11/19 tiêu chí, song thành công lớn nhất của xã Ninh Sơn là nhận thức toàn dân về mục tiêu của Chương trình xây dựng nông thôn mới đã được nâng lên rõ rệt. Thời gian tới, xã tiếp tục kiện toàn Ban Quản lý, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, bám sát quá trình thực hiện từng thôn; tập trung các nguồn lực đầu tư hoàn thành công tác quy hoạch, xây dựng giao thông nông thôn, xây dựng các thiết chế văn hóa của xã, đầu tư phát triển các thành phần kinh tế, các hình thức sản xuất phù hợp; phấn đấu đạt 08 tiêu chí còn lại trong thời gian sớm nhất./.

Vân


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 27

Số lượt truy cập: 1813795