“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 15/07/2017]
Ngày 08 tháng 7 năm 2017, Hợp tác xã Nông nghiệp 1 Ninh Quang đã tổ chức Đại hội đại biểu thành viên đánh giá kết quả công tác sản xuất, kinh doanh, dịch vụ năm 2016. Lãnh đạo Đảng chính quyền, các ngành, đoàn thể trong xã và 99 đại biểu thành viên đại diện 550 hộ thành viên trong Hợp tác xã tham dự.


Hợp tác xã Nông nghiệp 1 Ninh Quang đã tổ chức Đại hội đại biểu thành viên đánh giá kết quả công tác sản xuất, kinh doanh, dịch vụ năm 2016.

Đại hội nhằm tổng kết đánh giá công tác sản xuất, kinh doanh, dịch vụ năm 2016, quyết toán công tác tài chính năm 2016, công tác kiểm soát. Thông qua phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị Hợp tác xã (HTX) năm 2017.

Năm 2016 và từ đầu năm 2017 đến nay HTX Nông nghiệp 1 Ninh Quang đã vượt qua khó khăn, thực hiện tổng doanh thu hơn 847 triệu đồng, lợi nhuận hơn 133 triệu đồng, đạt 100% so kế hoạch đề ra, chia lãi cổ phần năm 2016 là 50.000 đồng/ cổ phần. HTX chỉ đạo điều hành công tác sản xuất lúa cho bà con thành viên, làm tốt công tác dịch vụ, phục vụ vật tư nông nghiệp, dịch vụ thủy nông, thực hiện kiên cố hóa kênh mương, sản xuất hơn 51 tấn lúa giống các loại như: giống OM 4900, OM7347,OM 6976; xây dựng gạo thương hiệu chất lượng cao “Ngọc Quang” cho thị trường gạo trong Tỉnh và dần đưa thương hiệu gạo Ngọc Quang trong cả nước. Hướng dẫn công tác khuyến nông chuyển giao Khoa học kỹ thuật, chăm lo công tác phúc lợi xã hội cho hộ thành viên và người nghèo, là HTX đứng vững trước cơ chế thị trường hiện nay.

Đại hội lần này tập trung bàn các biện pháp, tháo gỡ khó khăn, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong năm 2017 mở ra hướng đi mới cho HTX trong công tác sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đem lại lợi nhuận cao hướng đến mỗi cổ phần hàng năm được chia lãi hơn 50.000 đồng./.

ĐỒNG XINH


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 57

Số lượt truy cập: 1803787