“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 10/03/2017]
Trong 2 ngày, 08 và 09/3/2017, Hội Cựu chiến binh xã Ninh Thọ long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ (2017 – 2022). Tham dự Đại hội có lãnh đạo Hội cựu chiến binh thị xã Ninh Hòa; lãnh đạo Đảng, Chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể và hơn 60 Cựu chiến binh đại diện cho 133 Hội viên Hội Cựu chiến binh toàn xã.

Đại hội đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ( 2012 – 2017) và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm kỳ (2017 – 2022). Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Ninh Thọ đã đoàn kết vận động Cựu chiến binh phát huy bản chất truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Chính quyền, chế độ XHCN bảo vệ nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hội; động viên Hội viên Hội Cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực tự cường, phấn đấu giảm nghèo, đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tích cực tham gia các phong trào, các chương trình phát triển văn hóa – xã hội, quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng nông thôn mới; phối hợp với Đoàn thanh niên và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tham gia giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; cùng với Ban chỉ huy quân sự, Đoàn thanh niên tập hợp động viên Cựu quân nhân tham gia câu lạc bộ và tích cực tham gia các phong trào ở địa phương.


Hội Cựu chiến binh xã Ninh Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ (2017 – 2022).

Ghi nhận những kết quả mà Hội Cựu chiến binh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua,UBND xã Ninh Thọ khen thưởng cho 02 tập thể và 04 cá nhân. Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 11 thành viên và 04 đại biểu dự Đại hội cấp trên.

Phạm Văn Bé


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 80

Số lượt truy cập: 1813701