“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 29/06/2017]
Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em là vấn đề có tính chiến lược, lâu dài, góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai đất nước. Làm tốt công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm của các cấp, các ngành, của gia đình, nhà trường và xã hội. Theo đó, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 20 ngày 05/11/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; Chính phủ có Quyết định số 34 quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, Quyết định số 2361/QĐ-TTg ngày 22/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020…

Để triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, theo giai đoạn và hàng năm, UBND thị xã Ninh Hòa đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em như: Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2013-2020, Chương trình thúc đẩy quyền trẻ em tham gia vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016 – 2020…; Đó là cơ sở để công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 đạt nhiều kết quả khả quan.

Trước hết là công tác tuyên truyền giáo dục luôn được xác định là giải pháp hàng đầu nhằm để vận động xã hội chung tay thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Chính vì vậy, hoạt động này càng được đổi mới cả về nội dung và hình thức. Năm 2016, đã tổ chức tuyên truyền, tư vấn cộng đồng về quyền trẻ em, tâm sinh lý tuổi vị thành viên, luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em (Nay là Luật trẻ em) cho 12 đơn vị, có gần 350 lượt cán bộ trưởng phó thôn, tổ dân phố, trưởng Ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng các đoàn thể chính trị và nhân dân các xã, phường, giúp họ nhận thức đúng về quyền của trẻ em, tâm sinh lý tuổi vị thành niên, phòng chống xâm hại trẻ em, tại nạn thương tích trẻ em…Riêng 6 tháng đầu năm 2017 đã tập trung tuyên truyền chủ đề Tháng hành động Vì trẻ em “Triển khai Luật trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em”; triển khai Luật trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho cán bộ làm công tác trẻ em 27 xã, phường; tổ chức diễn đàn trẻ em để lắng nghe trẻ em nói với chủ đề “Trẻ em với các vấn đề về phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em”…nhằm để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, đoàn thể, cán bộ trực tiếp làm công tác trẻ em ở cơ sở chung tay bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực, khỏi xâm hại, nhất là xâm hại tình dục trẻ em để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, được phát triển toàn diện, với các thông điệp như: Trẻ em có quyền được sống an toàn để phát triển, bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em là vi phạm pháp luật, roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng, lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động…

Bên cạnh đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành; các ngành, đoàn thể đã lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em vào kế hoạch công tác chuyên môn của mình như: Chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu, an toàn thực phẩm cho trẻ em – ngành y tế; đưa các hoạt động bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em vào Hương ước, Quy ước, mô hình khu dân cư không có trẻ em bỏ học, trẻ em lang thang – Mặt trận tổ quốc Việt Nam; xây dựng mô hình phòng ngừa trẻ em làm trái pháp luật – ngành Công an…

Ngoài ra, công tác quản lý Nhà nước về công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em - xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em được đưa vào chỉ tiêu thi đua; là một trong các chỉ tiêu pháp lệnh được các cấp chính quyền quan tâm.

Đóng góp không nhỏ vào công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em phải kể đến vài trò của Quỹ bảo trợ trẻ em. Năm 2016 đã vận động vào Quỹ cấp thị xã gần 250 triệu đồng, trong đó vận động đóng góp từ cán bộ công chức, viên chức và người lao động gần 80 triệu đồng còn lại vận động thông qua các Chương trình khác; Quỹ cấp xã đã huy động trên 335 triệu đồng đã góp phần cùng với ngân sách Nhà nước chăm lo cho sự nghiệp trẻ em.

Công tác vận động xã hội: Năm 2016, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đã vận động các đơn vị doanh nghiệp tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi, khuyết tật nhân các ngày lễ, tết, có gần 300 lượt trẻ em được thụ hưởng, tổng trị giá quà tặng hơn 75 triệu đồng. Đặc biệt trong Tháng hành động Vì trẻ em năm 2016, 2017 tổ chức trao tặng 130 suất học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó học giỏi của các xã, phường. Tổng số tiền 130 triệu đồng.

Chương trình hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt cũng được quan tâm, hàng năm có kế hoạch phối hợp khám định kỳ, cấp thuốc miễn phí và phân loại trẻ em khuyết tật, năm 2016 có 522 đi khám, đạt 95% có 10 em được phẫu thuật nụ cười, 05 em phẫu thuật chỉnh hình.

Có thể nói, với sự vào cuộc tích cực của các ngành, các cấp từ các xã, phường đến thị xã, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em, bảo đảm mọi trẻ em đều được chăm sóc, giáo dục và bảo vệ một cách bình đẳng. Để nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, phấn đấu trong năm 2017, duy trì 100% xã phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em, trên 95% trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt được bảo vệ, chăm sóc; Ninh Hòa đang tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, triển khai Luật trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2013-2020, Chương trình bảo vệ chăm sóc và phát triển trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vùng biển đảo, Chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em; Tiếp tục vận động Quỹ bảo trợ trẻ em các cấp, vận động nguồn lực thông qua các chương trình, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân góp phần cùng với ngân sách Nhà nước chăm lo cho trẻ em một cách tốt nhất./.

Phòng Lao động TBXH


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 60

Số lượt truy cập: 1813834