“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 10/03/2017]
Xác định tầm quan trọng của Bảo hiểm y tế đối với công tác an sinh xã hội của địa phương, là hình thức bảo hiểm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống; những năm qua, thị xã Ninh Hòa đã chú trọng thực hiện công tác vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền và Bảo hiểm Xã hội Ninh Hòa đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng về chính sách Bảo hiểm y tế, quyền lợi của người dân khi tham gia Bảo hiểm y tế với nhiều hình thức trực quan, sinh động như: tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh; treo panô, áp phích tại các cơ quan, đơn vị; lồng ghép vào các cuộc họp dân, họp tổ hàng tháng, hàng quý của các tổ chức Đoàn thể chính trị - xã hội; tuyên truyền trong nhà trường vào buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp và tuyên truyền trong lực lượng cộng tác viên y tế, người dân đến khám bệnh tại Trạm y tế; qua đó đã giúp các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về quyền và lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, nhằm đưa chính sách bảo hiểm y tế đến với người dân, giúp người dân thuận tiện hơn trong việc tham gia bảo hiểm y tế. Đến nay, trên địa bàn thị xã đã thành lập 74 đại lý thu bảo hiểm y tế với 172 nhân viên; trong đó hệ thống đại lý UBND các xã, phường có 27 điểm thu với 10 nhân viên, hệ thống đại lý tại các bưu điện có 27 điểm thu với 49 nhân viên, hệ thống đại lý tại Trung tâm Y tế có 19 điểm thu với 28 nhân viên và 1 điểm thu của tổ chức kinh tế chưa đi vào hoạt động. Bảo hiểm Xã hội Ninh Hòa đã thường xuyên tập huấn nghiệp vụ thu cho các đại lý và nhân viên để hướng dẫn những chính sách mới, quyền được thụ hưởng của các chế độ khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình cho người dân. Hầu hết các đại lý đã tích cực thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, nổi bật là Đại lý xã Ninh Quang đã vận động được 3.847 người, Đại lý xã Ninh Phụng vận động được 3.704 người, Ninh Hiệp vận động được 6.180 người, Ninh An vận động được 3.200 người, và Ninh Thân vận động được 2.229 người.

Nhờ thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền; đến cuối năm 2016, toàn thị xã có 164.197 người tham gia Bảo hiểm y tế với tổng giá trị hơn 28 tỷ đồng; đạt tỉ lệ 68% dân số; trong đó, có 58.874 người tham gia Bảo hiểm y tế hộ gia đình, chiểm tỷ lệ 36% số người tham gia bảo hiểm y tế, tăng 11% so với năm 2015. Cùng với những nỗ lực của ngành Bảo hiểm Xã hội, ngành Y tế thị xã cũng đã không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; củng cố, hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao năng lực khám chữa bệnh đối với các trạm y tế; tăng cường trách nhiệm của các địa phương, cơ sở khám chữa bệnh trong quản lý, sử dụng có hiệu quả quỹ Bảo hiểm y tế; bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh khi đến các cơ sở y tế. Trong năm qua, Bảo hiểm xã hội Ninh Hòa đã chi trả cho 460.812 lượt khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế với tổng số tiền hơn 144 tỷ đồng. Trong đó, đối với các bệnh nhân khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế thị xã, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa, Bảo hiểm đã chi trả cho 177.181 lượt khám ngoại trú, với số tiền hơn 13,2 tỷ đồng; chi trả cho 6.860 lượt khám nội trú với số tiền hơn 8,4 tỷ đồng; và chi trả cho 73.266 lượt khám chữa bệnh đa tuyến với số tiền hơn 82,3 tỷ đồng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Bảo hiểm Xã hội và ngành Y tế thị xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia Bảo hiểm y tế; kịp thời giải quyết những vướng mắc trong thủ tục tham gia bảo hiểm y tế; tăng cường đầu tư về nhân lực, trang thiết bị y tế nhất là đối với tuyến xã để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người tham gia bảo hiểm y tế; và tiếp nhận phản ánh của người dân về tinh thần, thái độ phục vụ, chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở khám chữa bệnh nhằm khắc phục những hạn chế, nâng cao chỉ số hài lòng của người bệnh; phấn đấu đến cuối năm 2017, vận động được 78% dân số toàn thị xã tham gia bảo hiểm y tế./.

Vân


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 53

Số lượt truy cập: 1803756