“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 16/06/2016]
Thực hiện các văn bản hướng dẫn của các cấp đối với họat động Tư pháp, trên cơ sở nội dung ký kết giao ước thi đua của khối 2 – Tư pháp 07 phường từ đầu năm 2016. Vừa qua, Khối thi đua số 2 – Tư pháp gồm các phường Ninh Hiệp, Ninh Giang, Ninh Đa, Ninh Thủy, Ninh Hải; Ninh Diêm, Ninh Hà đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng 6 tháng cuối năm 2016.


Khối thi đua số 02 – Tư pháp sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2016.

Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong khối thi đua số 2 đã tiến hành thực hiện các nội dung công tác kiểm tra, rà soát văn bản, Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Công tác hộ tịch; Công tác quản lý và chỉ đạo họat động hòa giải; Công tác thi hành án dân sự; Công tác chứng thực; Công tác quản lý Nhà nước về xử lý vi phạm hành chính; Công tác quản lý Nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính; Công tác theo dõi thi hành pháp luật; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và các họat động khác có liên quan. Nhìn chung, các thành viên trong khối cơ bản đã chủ động xây dựng kế hoạch và họat động có hiệu quả.

Cũng tại hội nghị, cũng đã đề ra phương hướng 6 tháng cuối năm trên cơ sở chỉ tiêu của ngành giao. Đại diện phòng Tư pháp thị xã cũng đã phát biểu chỉ đạo hội nghị và đề nghị các thành viên trong khối tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đạt và vượt chỉ tiêu giao./.

Ngọc Kiều


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 97

Số lượt truy cập: 1810173