CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2017)

[Đăng ngày: 11/08/2017]
Sáng nay, ngày 11/8/2017, Đảng ủy xã Ninh Sơn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các đại biểu đã được phổ biến và quán triệt 3 Nghị quyết chuyên đề về kinh tế, gồm: Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Để sớm đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đi vào cuộc sống, Đảng ủy đã yêu cầu các cấp ủy đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể khẩn trương tổ chức quán triệt, học tập và triển khai các Nghị quyết quan trọng này đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả đến các tầng lớp nhân dân, đồng thời viết bản thu hoạch cá nhân sau khi nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết./.

Nguyễn Hằng 

Các tin khác

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 66

Số lượt truy cập: 1763246