“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 26/12/2015]

            Thành tựu kinh tế - xã hội:

            Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua UBND thị xã Ninh Hòa đã tích cực chỉ đạo các ngành, các địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội thường xuyên, định kỳ qua các năm. Tuy tình hình kinh tế trong nước và địa phương tiếp tục gặp nhiều khó khăn và thách thức, song với sự phấn đấu, nỗ lực của cả hệ thống chính trị thị xã, sự đồng thuận của toàn thể nhân dân trên địa bàn, sự chỉ đạo, hỗ trợ tích cực, kịp thời của UBND tỉnh và các Sở, ngành. Đến nay, thị xã Ninh Hòa đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực kinh tế - xã hội:

Về kinh tế: cơ cấu nền kinh tế thị xã được tăng dần tỷ trọng công nghiệp – xây dựng, dịch vụ du lịch và giảm dần tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản; đến năm 2015, ngành công nghiệp – xây dựng chiếm (65,0%), du lịch, dịch vụ (20,5%) và ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản chiếm (14,5%) trong tổng giá trị kinh tế trong toàn thị xã. Năm 2015 dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 355 tỷ đồng, tăng hơn hai lần so với năm 2010. Theo đó:

           - Công nghiệp - xây dựng có bước phát triển khá,khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có của thị xã, tạo ra năng lực sản xuất mới. Một số dự án có vốn đầu tư nshieenj đã đi vào hoạt động đạt hiệu quả như: Kho xăng dầu ngoại quan Vân phong, nhà máy tàu biển HyundaiVinaShin… Các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được đầu tư,nâng cao năng lực sản xuất, tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm cho tiêu dùng và xuất khẩu, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và đóng góp đáng kể cho nguồn thu ngân sách. Sản lượng muối sản xuất hằng năm đạt trên 35.000 tấn, bước đầu áp dụng kỹ thuật sản xuất muối trải bạc mang lại hiệu quả kinh tế cao. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng bình quân hằng năm 8,5%.

           - Dịch vụ - Du lịch phát triển nhanh, trong những năm qua các loại hình du lịch – dịch vụ, thương mại trên địa bàn được mở rộng, tăng thêm nhiều cơ sở với quy mô lớn và hoạt động có hiệu quả. Trên địa bàn thị xã hiện có 1.400 cơ sở kinh tế, hằng năm có trên 100 cơ sở mới đăng ký; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2015 đạt 2.150 tỷ đồng, tăng bình quân hằng năm 15,2%. Hoạt động tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ngân hàng chính sách xã hội thị xã có bước phát triển khá, với tổng dư nợ đến năm 2015 là 956 tỷ đồng, tăng 59% so với năm 2010 đã góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thị xã.

            - Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đảm bảo mức tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân 3,9%/năm. Sản lượng lương thực hằng năm bình quân đạt 107.000 tấn. Diện tích mía tăng nhanh, đến năm 2015 có 12.110 ha, sản lượng bình quân trên 600.000tấn/năm, độ che phủ rừng đạt 41,8%. Đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, sản lượng đạt bình quân 16.500 tấn/năm.

Về văn hóa - xã hội:                                                                        

            Giáo dục đào tạo và dạy nghề: Các trường phổ thông Trung học trên địa bàn thị xã được quan tâm đầu tư tăng số lượng phòng học, trang thiết bị dạy và học, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của con em địa phương. Trường Trung cấp nghề, Chi nhánh Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 5 tại Ninh Hòa đã đi vào hoạt động đáp ứng một phần lớn nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ nghề nghiệp và giải quyết việc làm.

           Hàng năm bình quân tạo việc làm mới cho 4.500 lao động mỗi năm. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng lao động trong nông nghiệp, tăng tỷ trọng lao động trong các ngành dịch vụ - du lịch, công nghiệp, xây dựng, nâng số lao động có trình độ kỹ thuật và qua đào tạo nghề cuối năm 2015 đạt 58,66%.

           Duy trì kết quả 100% xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, 70% số xã, phườngđạt các tiêu chí phổ cập Trung học phổ thông. Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trong trương mầm non; 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học; 99,7%học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở; 98% học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông; tỷ lệ 06 tuổi vào lớp 1 đạt 99,8 %; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học vào lớp 6 đạt 99,65, học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Bổ túc văn hóa và Trung cấp nghề đạt 86,4%. Đến năm 2015 có 19/91 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ 20,1%.

            Về y tế: Đã thực hiện ngày càng tốt hơn viêc khám chữa bệnh cho nhân dân. Đến cuối năm 2014 đạt 16 giường bệnh/1 vạn dân; 27% Trạm y tế xã, phường có bác sĩ; 100% Trạm y tế có nữ hộ sinh; 81,5% Trạm y tế đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, phòng, chống và điều trị dịch bệnh, khống chế thành công các loại dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đặc biệt được chú trọng. Tiếp tục triển khai chương trình phòng lây nhiễm HIV/AIDS. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đến 2015 giảm xuống còn dưới 6%. Tỷ lệ sinh giảm hằng năm 0,3%o.

            Về hoạt động văn hoá - thông tin, thể thao: Các thiết chế văn hóa từng bước được đầu tư xây dựng, phục vụ nhu cầu tổ chức các sinh hoạt văn hóa cho nhân dân, nhất là Nhà sinh hoạt cộng đồng ở các thôn, tổ dân phố.

           Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, trọng tâm là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục phát triển cả chiều rộng và chiều sâu.

           Phong trào thể dục thể thao quần chúng đang phát triển rộng khắp, ngày càng được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Hằng năm, đã bồi dưỡng hàng trăm vận động viên làm nòng cốt ở cơ sở và đi thi đấu các giải thể thao đạt thành tích cao.Các tin khác

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 85

Số lượt truy cập: 1803831