CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2017)

[Đăng ngày: 26/09/2017]
Tính đến 13/9/2017, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Ninh Hòa đã thực hiện giải ngân các nguồn vốn vay tại xã Ninh Lộc đạt tổng dư nợ 9.825.000.000 đồng với hơn 700 hộ vay vốn. Tỷ lệ nợ quá hạn là 0.07% , số dư tiết kiệm là 650 triệu đồng, tỷ lệ tham gia tiết kiệm trên 96%. Trong đó, cho vay Hộ nghèo: 522 triệu đồng; cho vay Hộ cận nghèo: 762 triệu đồng; cho vay Hộ thoát nghèo: 129 triệu đồng; cho vay chương trình HSSV: 3.826.000.000 đồng; cho vay GQVL: 508 triệu đồng; NSVSMT: 4.038 triệu đồng và chương trình cho vay sửa chữa nhà ở theo Quyết định 167: 40 triệu đồng.

Qua 15 năm đồng hành, phối hợp cùng NHCSXH thị xã, xã Ninh Lộc luôn quan tâm, chỉ đạo phối hợp thực hiện tốt các chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với việc thực hiện công tác cho vay đối với các hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác theo chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Các ban, ngành đoàn thể của xã quan tâm công tác tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho một bộ phận bà con có hoàn cảnh khó khăn có thể tiếp cận được với nguồn vốn, chính sách ưu đãi để phục vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống góp phần vào sự phát triển, xóa đói giảm nghèo của xã.

Các hộ khó khăn tiếp cận nguồn vốn vay của NHCSXH.

Công tác kiểm tra sử dụng vốn vay đúng mục đích được quan tâm hàng đầu, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện một cách thường xuyên. Do vậy, nguồn vốn ưu đãi của nhà nước được sử dụng một cách hiệu quả, đúng mục đích. Sau những năm tiếp cận được với nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH đời sống kinh tế của bà con nhân dân xã Ninh Lộc ngày một phát triển, từng bước thoát nghèo và vươn lên khá giàu./.


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 86

Số lượt truy cập: 1763268