“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 29/05/2017]
Ngày 25/5 vừa qua, Đảng bộ xã Ninh Phú đã tổ chức Hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2017 “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” đến toàn thể đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, trưởng các ban, ngành, các hội, đoàn thể từ xã đến thôn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên của thị ủy trình bày 2 nội dung trọng tâm của chuyên đề năm 2017: Quan niệm của Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Ngoài ra, báo cáo viên Thị ủy còn thông tin về tình hình thời sự trong nước, khu vực, quốc tế trong quý 1/2017 và quán triệt Kết luận số 10 của Bộ chính trị, về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TƯ 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Sau hội nghị, toàn thể đảng viên, cán bộ công chức, viên chức của Đảng bộ xã đã đăng ký “ Học tập và “ làm theo” đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh./.

Thu

Các tin khác

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 12

Số lượt truy cập: 1803379