“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 10/05/2017]
Ngày 04/5 vừa qua, UBND thị xã đã ban hành văn bản về việc đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng địa phương cho thanh thiếu niên, học sinh. Theo đó, UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường tạo điều kiện thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng địa phương cho thế hệ trẻ; Phòng giáo dục và Đào tạo chủ động cung cấp các tài liệu và phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn, nhằm phục vụ cho việc giảng dạy và học tập trong chương trình chính khóa và ngoại khóa của các trường học và cơ sở giáo dục; Phòng Văn hóa và thông tin phối hợp với Trung tâm văn hóa thể thao và Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã bố trí cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn để hướng dẫn, giới thiệu về các Di tích lịch sử, văn hóa, các căn cứ địa cách mạng, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh, tuyên truyền bằng Pano, áp phích, các hoạt động thông tin cổ động, triển lãm, văn hóa, văn nghệ, TDTT, …nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương đất nước./.

Thu


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 65

Số lượt truy cập: 1803799