[Đăng ngày: 14/11/2016]
Ninh Quang hiện có 2.916 hộ với 13.200 nhân khẩu phân bổ đều ở 09 khu dân cư, đời sống nhân dân chủ yếu là nông nghiệp và một số hộ làm kinh doanh dịch vụ và các nghề thủ công truyền thống. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, sự phối hợp chặt chẽ giữa UBMTTQ Việt Nam xã với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể của xã Ninh Quang, nhân dân trong xã luôn phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, khắc phục mọi khó khăn, tồn tại và tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân trong xã.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn xã Ninh Quang được thực hiện theo phương châm “Lấy sức dân chăm lo cuộc sống cho dân” đã được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân. Nội dung cuộc vận động được triển khai thực hiện gắn với chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân hưởng ứng và đạt được những kết quả nhất định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua phong trào đã gắn kết tình làng nghĩa xóm, phát huy khối Đại đoàn kết dân tộc, giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất; vận dụng tiềm năng thế mạnh và đất đai thổ nhưỡng phù hợp với từng loại cây trồng tại địa phương nhằm tăng thu nhập cho hộ gia đình. Toàn xã đã thực hiện gần 700 ha diện tích gieo trồng với tổng sản lượng lương thực bình quân hơn 7.500 tấn/năm, đồng thời phát triển hơn 192 ha mía tạo công ăn, việc làm cho nhân dân. Kinh tế trang trại, vườn đồi, cải tạo vườn tạp ngày càng được mở rộng; chăn nuôi gia súc, gia cầm ngày càng phát triển; một số nghề được củng cố và duy trì, phục hồi như: nghề đan mây tre, nghề làm bún lá,vv..., các sản phẩm này rất được thị trường ưa chuộng.

Phong trào khuyến nông và các dịch vụ khác phục vụ sản xuất được đẩy mạnh, thương mại, dịch vụ được khai thác và phát triển. Đời sống nhân dân trong xã tiếp tục được cải thiện tích cực. Trong những năm qua, bên cạnh sự nổ lực vươn lên từng hộ gia đình, sự đầu tư về vốn, máy móc của thị xã và tỉnh, UBMT xã và các tổ chức thành viên đã thường xuyên duy trì và nhân rộng các phong trào, các mô hình nổi bật như: Mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm”; “Mái ấm Công đoàn”; “Quỹ hỗ trợ Nông dân”; “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi”; Phong trào “Nêu gương sáng tham gia sản xuất, giảm nghèo”… Các mô hình trên đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế, góp phần giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu. Trong quá trình lồng ghép thực hiện cuộc vận động gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, các hộ khá, giàu trong xã đã trực tiếp giúp đỡ các hộ nghèo, hộ khó khăn về ngày công, con giống, cây trồng, giúp đỡ về vốn, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, giới thiệu việc làm… đã góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, giúp hội viên, đoàn viên vươn lên thoát nghèo ổn định cuộc sống. Qua triển khai các phong trào, các cuộc vận động, UBMTTQ Việt Nam xã Ninh Quang đã vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đoàn thể, hộ gia đình, cá nhân, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các tổ chức tôn giáo, các tổ chức từ thiện, số tiền hàng trăm triệu đồng vào quỹ vì người nghèo. Số tiền trên, UBMT xã đã xây dựng mới 22 nhà và sửa chữa 5 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Đến nay, trên địa bàn xã không còn nhà dột nát, tạm bợ, tỉ lệ hộ nghèo năm 2016 của xã chiếm tỉ lệ 6.6% theo chuẩn nghèo đa chiều.

Thực hiện Chỉ thị 27- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII); Kết luận số 51- KL/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) và Chỉ thị số 14/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, nhân dân trong xã đã thực hiện tốt các thuần phong, mỹ tục của dân tộc; việc cưới, việc tang, lễ hội được nhân dân tổ chức phù hợp với tập quán, truyền thống văn hóa của địa phương, trang trọng, tiết kiệm đúng quy định của Hiến Pháp và Pháp luật Việt Nam. Bên cạnh đó, các lễ hội Đình làng được diễn ra đúng quy định của Pháp luật. Hầu hết các lễ hội đều được quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nhân dân chấp hành tốt về nội dung, hình thức, thời gian, quy mô tổ chức, đảm bảo trật tự an toàn.

Bằng nguồn vốn của nhà nước và nhân dân đóng góp, xã đã hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng đạt tiêu chí nông thôn mới. Nhà hội trường văn hóa đa năng của xã có đầy đủ trang thiết bị; Khu vui chơi thiếu nhi đạt chuẩn; toàn xã có 9/9 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, 9/9 khu dân cư không có trẻ em bỏ học và không có người sinh con thứ 3 trở lên; Hàng năm, xã có từ 7- 9 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa và số gia đình đạt gia đình văn hóa đạt tỉ lệ trên 92%. Hiện nay, trên địa bàn xã xây dựng được 9/9 khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, 09 khu dân cư tự quản bảo vệ ANTT, 9 tổ hòa giải và 03 đội trật tự cơ động; các tổ, đội này luôn phối hợp với UBMT xã tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, cho đoàn viên, hội viên, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trên cơ sở đó, UBMT xã còn triển khai đến toàn dân thực hiện Thông tri 29 của Uỷ ban TƯ Mặt trận TQVN về tổ chức tiếp công dân và đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ảnh, được nhân dân tin tưởng đồng tình ủng hộ; tham gia thực hiện Nghị quyết TU4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nhờ thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, đến cuối năm 2014, xã Ninh Quang vinh dự được UBND tỉnh công nhận là xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, Đảng bộ xã đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh”; các tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội được công nhận tiên tiến trở lên.

Qua những kết quả trên cho thấy, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn xã đã tạo được sự đồng thuận và quyết tâm cao của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và nhân dân. Đây sẽ là tiền đề vững chắc góp phần đảm bảo ổn định xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo đà cho kinh tế - xã hội của xã Ninh Quang phát triển bền vững./.

Thu

Các tin khác

Độ ẩm:
Sức gió: