“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 29/05/2017]
Căn cứ Kế hoạch số 3532/KH-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 3-năm 2017.

Triển khai Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của UBND thị xã Ninh Hòa ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017.

Nhằm Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác và sự tích cực tham gia cải cách hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, thanh niên. Phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ công chức, viên chức trẻ trong việc đề xuất mô hình, giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính mới, hữu ích, thiết thực; góp phần tích cực nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thông qua cuộc thi, tiếp tục xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức trẻ gương mẫu, tận tụy và trách nhiệm với công việc, hết lòng phục vụ Nhân dân; nâng cao sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, đặc biệt tại cấp xã. Góp phần cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR-INDEX) và Chỉ số hài lòng (SIPS).

Ngày 23/5/2017, Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa ban hành kế hoạch số
1504/KH-UBND tham gia cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” thị xã Ninh Hòa lần thứ 3-năm 2017 (Đính kèm Kế hoạch số 1504/KH-UBND ngày 23/5/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa).

1. Vòng sơ khảo được tiến hành tại UBND huyện Vạn Ninh (Cụm 5) gồm: UBND thị xã Ninh Hòa và UBND huyện Vạn Ninh.

2. Nội dung, hình thức thi vòng sơ khảo

- Phần thi "Chào hỏi" (giới thiệu về cơ quan đơn vị, xã, phường; về đội thi; về tình hình, kết quả cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương và đưa ra thông điệp cải cách hành chính).

- Phần thi "Tiểu phẩm” (các đội thi tự xây dựng và biểu diễn tiểu phẩm tình huống liên quan nội dung thi).

- Thuyết trình về mô hình, sáng kiến, giải pháp bằng trình chiếu Powerpoint và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.

- Phần thi khác nếu Ban Tổ chức cụm sơ khảo thấy cần thiết.

3. Đối tượng dự thi

- Công chức, viên chức là đoàn viên, thanh niên thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thị xã, các Trường học và UBND các xã, phường.

- Cán bộ, công chức, nhân viên là đoàn viên, thanh niên đang sinh hoạt, công tác, làm việc tại các cơ quan thuộc khối Đảng, đoàn thể, các cơ quan ngành dọc, hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã tích cực tham gia.

4. Mô hình, sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính dự thi

a) Mô hình, sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính được lựa chọn để dự thi phải có tính mới, hữu ích, thiết thực, có thể nhân rộng triển khai áp dụng trong thực tiễn quản lý, giải quyết công việc, thủ tục hành chính, tạo đột phá cho công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, xã, phường.

b) Các mô hình, sáng kiến, giải pháp dự thi năm 2017 tập trung vào một số chủ đề sau đây:

- Mô hình, giải pháp giúp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI), các giải pháp nâng cao trách nhiệm chính quyền cơ sở để cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh (PAPI).

- Cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Gắn kết các cơ chế, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành cải cách hành chính.

c) Các mô hình, sáng kiến, giải pháp dự thi được trình bày dưới dạng đề cương hoặc đề án, dự án (gọi cung là đề án) hoàn chỉnh, mô tả được các nội dung chủ yếu gồm: tên gọi, bối cảnh ra đời của mô hình, sáng kiến, giải pháp; nội dung chủ yếu của mô hình, sáng kiến, giải pháp triển khai; phương án nhân rộng, triển khai áp dụng trong thực tiễn; đánh giá những lợi ích mang lại về mặt quản lý, phục vụ, về kinh tế - xã hội, phát triển ngành, địa phương. Đề án được đóng tập, trình bày trang trọng, mỹ thuật kèm theo file Word đề án, file powerpoint thuyết trình.

UBND thị xã Ninh Hòa rất mong cơ quan thuộc khối Đảng, Mặt trận và các Đoàn thể thị xã; các cơ quan, đơn vị ngành dọc; các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã và UBND các xã, phường phát động và đăng ký tham gia cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 3-năm 2017.

Các mô hình, sáng kiến của các cơ quan, đơn vị đăng ký dự thi vòng sơ khảo gửi về Phòng Nội vụ trước ngày 10/6/2017./.

Nguyễn Quốc Phong


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 96

Số lượt truy cập: 1813719