“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 10/05/2017]
Chuẩn bị kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, ngày 09/5/2017, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử số 7 gồm: ông : Tống Trân , ông: Trần Sơn Hải và ông: Huỳnh Trung Sơn đã tiếp xúc cử tri xã Ninh Lộc.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử số 7, ông: Trần Sơn Hải đã thông tin đến cử tri về: Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 3 và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 4.


Ông Trần Sơn Hải (Tổ bầu cử số 7) báo cáo trong hội nghị tiếp xúc.

Đa số cử tri của xã Ninh Lộc đều bày tỏ sự phấn khởi về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của tỉnh đề ra.

Tại buổi tiếp xúc, ngoài các kiến nghị về: cần giải quyết vấn đề nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của bà con nhân dân.; vấn đề ô nhiễm môi trường của công ty khai thác khoáng sản Hòn Giấc Mơ; cử tri còn phản ánh tình trạng việc đóng đường ngang của thôn Ninh Đức để tập trung đi lại trên con đường mới do công ty Hòn Giấc Mơ mở,bà con nhân dân bức xúc không đồng tình ,cần giải quyết dứt điểm vấn đề này trong thời gian sớm nhất.

Đại diện cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử số 7, ông Trần Sơn Hải tiếp thu tất cả các ý kiến, kiến nghị của cử tri và trao đổi, thông tin lại một số vấn đề cử tri quan tâm. Đồng thời, Ông cũng ghi nhận, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh để chuyển đến Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trả lời tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI./.

Mỹ Loan


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 70

Số lượt truy cập: 1803806