“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 03/09/2017]
Ngày 01 tháng 9 năm 2017, xã Ninh Quang đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng tám thành công và Quốc Khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2017).

Xã Ninh Quang tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng tám thành công và Quốc Khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lãnh đạo Đảng, chính quyền, mặt trận các ngành đoàn thể, thân nhân các gia đình Liệt sĩ, các thương, bệnh binh, gia đình và người có công với Cách mạng, cán bộ, đảng viên, cán bộ hưu trí, các đồng chí lão thành cách mạng đã tham dự.

Sau khi dâng hương tại nhà bia tưởng niệm liệt sĩ của xã các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sữ cách mạng tháng tám năm 1945. Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) lịnh sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (nay là nước CH XHCN Việt Nam). Từ đó, ngày 02/9 là Ngày Quốc khánh của nước ta. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một Đảng cầm quyền. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Sau lễ, UBND xã đã tiến hành cấp phát quà cho các đối tượng chính sách trong xã./.

Đồng Xinh


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 21

Số lượt truy cập: 1806195