CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2017)

[Đăng ngày: 17/04/2017]
Ngày 10/03/2017 vừa qua, UBND thị xã Ninh Hòa đã ban hành văn bản số 452/UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng Quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa” năm 2017. Thị xã yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa phương các ban Đảng, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang, các DN trên địa bàn thị xã tiếp tục vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình đẩy mạnh cuộc vận động, đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” nhằm thể hiện tình cảm, trách nhiệm xã hội và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Thời gian vận động, từ tháng 03/2017 đến ngày 27/07/2017 sơ kết đợt 1. Ngày 30/11/2017 là kết thúc cuộc vận động. Mức vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên tinh thần tự nguyện; Đối với CBCC,VC và NLĐ đóng góp tối thiểu bằng một ngày lương, ngày công. Kinh phí vận động Quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa” các cơ quan đơn vị, chuyển vào tài khoản số: 3761.0.9022284.91011 tại Kho bạc Nhà nước thị xã Ninh Hòa.

Đây là hoạt động thường xuyên của thị xã, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày TBLS 27/7/1947-27/7/2017)./. 

Thu


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 93

Số lượt truy cập: 1765770