“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 25/08/2016]
Công tác Cải cách hành chính (CCHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng luôn được UBND thị xã triển khai thực hiện thường xuyên góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Để nâng cao hiệu quả công tác CCHC, từ đầu năm 2016, UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường thực hiện tốt công tác CCHC. Đến nay, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã, các xã, phường đã được công bố, niêm yết, công khai minh bạch theo quy định. 06 tháng đầu năm 2016, UBND thị xã đã tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 5.843 hồ sơ trên các lĩnh vực, đồng thời tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng Internet mức độ 3 gồm 3 hồ sơ. Ngoài ra, còn tiếp nhận 3009 hồ sơ giải quyết Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, trong đó đã giải quyết được 1.486 hồ sơ. Nhìn chung, các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, rút ngắn thời gian so với quy định. Nhờ đó đã tạo được sự quan tâm đặc biệt của các cấp, các ngành và sự đồng thuận cao của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn thị xã./.

Thu


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 94

Số lượt truy cập: 1803842