“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 03/05/2015]

Ngày 21-4, Đoàn giám sát công tác cải cách hành chính (CCHC) của Tỉnh ủy có buổi giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy Ninh Hòa về thực hiện CCHC, giải quyết hồ sơ hành chính trên một số lĩnh vực.


Bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, hàng năm, Thị ủy Ninh Hòa đều chỉ đạo UBND thị xã ban hành các văn bản triển khai về CCHC; đẩy mạnh công tác thí điểm triển khai CCHC, thực hiện sơ kết, tổng kết… Nhờ đó, công tác CCHC của thị xã ngày càng được đổi mới: có 12 xã, phường triển khai mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại; một số thủ tục được cắt giảm 1/3 thời gian giải quyết; có 8 thủ tục đã thực hiện giải quyết trực tuyến mức độ 3; áp dụng phương án chuyển phát nhanh trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính… Riêng năm 2014, UBND thị xã đã cấp 1.018 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (100% hồ sơ được trả đúng hạn); cấp 14.386 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (99% hồ sơ được trả đúng hạn); cấp 146 giấy phép xây dựng (100% hồ sơ được trả đúng hạn)… Thị ủy kiến nghị tỉnh xem xét bố trí 6 biên chế cho UBND thị xã ở Bộ phận một cửa; hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị cho các xã, phường triển khai mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại.


Đoàn giám sát ghi nhận những kiến nghị, đồng thời yêu cầu Thị ủy chỉ đạo UBND thị xã tiếp tục rà soát lại thủ tục hành chính để đề nghị bãi bỏ những thủ tục bất hợp lý, không hiệu quả.

 
T.L (baokhanhhoa.com.vn)










  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 105

Số lượt truy cập: 1803482