“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 18/04/2017]
Yêu nước và đoàn kết các dân tộc đã trở thành văn hoá truyền thống và sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Ngày 19/4/1964, trong thư Bác Hồ gửi cho đồng bào các dân tộc nhân Đại hội các dân tộc thiểu số Miền Nam, nêu rõ “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ có nhau, no đói có nhau”.

Hưởng ứng và thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu, ngày 17/11/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1668/QĐ-TTg lấy ngày 19 tháng 4 hàng năm là “Ngày văn hoá các dân tộc Việt Nam”. Đây là một sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hoá, xã hội và nhân văn sâu sắc nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức, trách nhiệm và niềm tự hào về việc giữ gìn, phát huy truyền thống văn hoá dân tộc, góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy giá trị Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, nhiều năm qua, các địa phương, các cấp, các ngành đã hưởng ứng và long trọng tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, tạo nên một món ăn tinh thần, sự gắn kết trong cộng đồng 54 dân tộc anh em, cùng nhau giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, nâng cao trình độ dân trí, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động làm cho các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam hiểu về nhau, gần gủi nhau để tương hỗ, quý trọng và hòa hợp nhau hơn, để cùng nhau thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Tại Khánh Hòa, Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4 năm nay được UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức tại huyện Khánh Vĩnh. Hoạt động sẽ thu hút 08 đoàn của 08 huyện, thị, thành phố trong tỉnh, với đầy đủ các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh tham dự. Các địa phương đã và đang tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, triển lãm, trưng bày hình ảnh, tư liệu thể hiện nét văn hóa đặc trưng, đặc biệt là nghệ thuật ẩm thực truyền thống và nhất là nội dung tái hiện lễ hội cúng bến nước của dân tộc Ê đê, xã Ninh Tây. Bên cạnh, tổ chức một số môn thể thao truyền thống và trò chơi dân gian như: kéo co, đẩy gậy, chạy cà kheo, bắn nỏ, nhảy dây, nhảy bao bố và cùng nhau thưởng thức các câu hò, làn điệu dân ca hay món ăn vùng miền…

Ở thị xã Ninh Hòa, hiện nay trên địa bàn thị xã có 16 dân tộc anh em đang sinh sống, trong đó các dân tộc thiểu số chiếm 2,2% dân số toàn thị xã, mỗi một dân tộc trong cộng đồng 16 dân tộc ở Ninh Hòa đều có những nét đặc trưng riêng về văn hoá, tập tục, tập quán, tín ngưỡng… đã và đang góp phần tạo dựng nên diện mạo chung của nền Văn hoá thị xã Ninh Hòa vừa phong phú, vừa đậm đà bản sắc dân tộc. Dù khác nhau về tập tục, tập quán, tín ngưỡng… song, cộng đồng 16 dân tộc anh em trên địa bàn thị xã luôn đoàn kết, tương hỗ và góp phần tích cực trong xây dựng và phát triển thị xã ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Khác với các năm trước, năm nay thị xã Ninh Hòa không tổ chức Ngày hội ở cơ sở mà chủ yếu chuẩn bị để tham gia các hoạt động cấp tỉnh. Thay vào đó, thị xã chỉ đạo cho Trung tâm Văn há – thể thao thị xã và UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về ý nghĩa, nguồn gốc của ngày hội. Đây là một hoạt động thường niên ở thị xã Ninh Hoà, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và tôn vinh bản sắc văn hoá các dân tộc. Qua đó, làm cho cộng đồng các dân tộc ở Ninh Hòa hiểu về nhau, gần gũi, quý trọng và hoà hợp nhau hơn, tương hỗ cùng phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, nâng cao trình độ dân trí, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá và truyền thống tốt đẹp vì một nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Việc tổ chức “Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam” hàng năm không chỉ là dịp tôn vinh bản sắc văn hoá mà còn tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn thị xã Ninh Hòa giao lưu, học hỏi nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó, góp phần xây dựng quê hương Ninh Hòa ngày một giàu đẹp, văn minh./.

NTH


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 120

Số lượt truy cập: 1810213