“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 06/10/2016]
Ninh Phước là vùng đất có truyền thống anh hùng cách mạng. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, người dân Ninh Phước một lòng tích cực tham gia phong trào cách mạng, anh dũng đấu tranh đóng góp sức người, sức của cho kháng chiến, nuôi dấu cán bộ, góp phần cùng cả nước làm nên những thắng lợi vĩ đại. Trải qua hai cuộc kháng chiến gian khổ, lớp lớp thanh niên trong xã không tiếc máu xương xung phong lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, toàn xã, có hơn 90 gia đình thương binh, Liệt sỹ, có công với cách mạng, 07 người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày....

Với những đóng góp và thành tích đã đạt được năm 2003 xã Ninh Phước vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 07 Mẹ được Đảng và Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Tiếp nối truyền thống của vùng quê cách mạng, thực hiện “Cuộc vận động xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2011-2015, Đảng bộ và nhân dân xã Ninh Phước đã đoàn kết, chung sức, chung lòng, phát huy nội lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Từ xuất phát điểm còn thấp, cơ sở hạ tầng yếu kém, sản xuất manh mún, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân tích cực tham gia thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM. Xây dựng Nghị quyết, kế hoạch đến tuyên truyền, vận động triển khai đồng bộ, xây dựng lộ trình, kế hoạch cho từng giai đoạn, mục tiêu, tiêu chí cụ thể. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nên ngay từ khi triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM được cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương đồng thuận, tích cực hưởng ứng và xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị của toàn đảng, toàn dân. Tuy là xã có 03 thôn, trong đó có 02 thôn nằm trong khu vực di dời giải tỏa, nhưng phong trào xây dựng NTM của xã đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đến nay toàn xã đã đạt 11/19 tiêu chí NTM.

Trong 05 năm (2011-2015), toàn xã đã vận động nhân dân tích cực thực hiện phong trào chỉnh trang nhà ở với tiêu chí xanh - sạch - đẹp, nâng cấp công trình nhà tắm, nhà vệ sinh, bể nước hợp vệ sinh, phù hợp với mỹ quan nông thôn. Bên cạnh đó vận động doanh nghiệp và vận động trong nhân dân xây dựng 02 nhà đại đoàn kết với số tiền 70 triệu đồng; huy động trong nhân dân hơn 200 triệu đồng để cùng Nhà nước làm công trình đường trục chính nội đồng. Huy động và giải ngân từ các nguồn với số tiền 9,9 tỷ đồng, trong đó vốn trung ương là 2,2 tỷ đồng, ngân sách xã 2,4 tỷ đồng, dân đóng góp là 5,3 tỷ đồng để đầu tư đường giao thông nông thôn, quy hoạch, chợ, hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.

Trong quá trình thực hiện phong trào xây dựng NTM, Đảng bộ và chính quyền địa phương đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đồi sống người dân. Theo đó, xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quy hoạch và phát triển vùng nuôi trồng thủy hải sản, cây, con phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Khuyến khích người dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, giao thông thủy lợi. Tăng cường và nhân rộng các mô hình, các tổ liên kết sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao, hàng năm cho thu nhập từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng/hộ, như mô hình nuôi ốc hương giống và thương phẩm, tổ liên kết trồng hành tỏi, đậu phộng, nuôi bò sinh sản. Bên cạnh đó xã còn phối hợp với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp tổ chức tư vấn, hướng nghiệp, động viên con em địa phương tham gia học nghề, giới thiệu vào làm việc tại các công ty, nhà máy đang đóng chân trên địa bàn như Công ty HVS, ... Mặt khác, xã còn hướng dẫn và tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các nguồn vốn phát triển sản xuất. Với những giải pháp thiết thực trên, đời sống nhân dân trong xã được nâng lên, hiện toàn xã có 95 hộ nghèo/1566 hộ dân, kinh tế phát triển, đời sống văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, quốc phòng- an ninh không ngừng được củng cố và tăng cường./.

Trần Thị Vân


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 26

Số lượt truy cập: 1813794