CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2017)

[Đăng ngày: 01/10/2017]
Bảo hiểm Y tế toàn dân nói chung và bảo hiểm y tế trường học nói riêng là chính sách quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc được Đảng và Nhà nước ta hết sức chú trọng và luôn đề cao trong hệ thống chính sách an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định và phát triển kinh tế - chính trị - xã hội. 

Tại Việt Nam, chính sách Bảo hiểm Y tế được Đảng và Nhà nước ta tổ chức thực hiện từ năm 1992. Ngày 14/11/2008, Luật Bảo hiểm Y tế được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua. Ngày 13/6/2014, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm Y tế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Học sinh sinh viên là thế hệ tương lai của đất nước. Vì vậy, chăm lo để các em phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Bảo hiểm Y tế Học sinh sinh viên là một giải pháp cơ bản để chăm sóc sức khỏe cho học sinh sinh viên. Ngành Giáo dục đang đóng vai trò quan trọng trong giáo dục, rèn luyện, chăm sóc sức khỏe học sinh sinh viên thông qua hệ thống y tế trường học. Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh sinh viên là góp phần xây dựng cộng đồng dân số khỏe mạnh, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước. Bảo hiểm y tế đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh sinh viên, góp phần thực hiện chiến lược đào tạo con người toàn diện. Xét trên phương diện xã hội, học sinh sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế sẽ tạo sự yên tâm cho bản thân học sinh sinh viên và gia đình nếu không may xảy ra tai nạn, chấn thương hay bệnh tật. Nhà trường cũng yên tâm trong quản lý sức khỏe học sinh, có thêm cơ hội, điều kiện để nâng cao chất lượng dạy và học. Vì thế, thực hiện Bảo hiểm Y tế học sinh sinh viên không chỉ là quyền lợi về sức khỏe đối với học sinh sinh viên mà còn là cách thức giáo dục về trách nhiệm xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, xây dựng tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm và chia sẻ… Với ý nghĩa đó, trong những năm học gần đây, công tác bảo hiểm y tế học sinh luôn được các trường học trên địa bàn Thị xã tổ chức triển khai thực hiện tốt, số trường và tỉ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế ngày càng tăng, riêng trong năm học 2016 – 2017 vừa qua, toàn thị xã đã có 69/69 trường tham gia bảo hiểm y tế trường học, đạt tỉ lệ 100% với 39.053 học sinh tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỉ lệ hơn 94% và tăng gần 2% so năm học trước. Trong đó, khối trường tiểu học và THCS có 31.213 học sinh tham gia, đạt tỉ lệ 94,3% và khối trường THPT có 6.689 học sinh tham gia, đạt tỉ lệ 95,8% và khối trường Trung cấp nghề có 1.151 học sinh tham gia, đạt tỉ lệ 83,6%. Toàn thị xã có 40 trường có tỉ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 96% trở lên, trong đó có 7 trường tỉ lệ học sinh tham gia đạt 100% gồm: trường Tiểu học Ninh Vân, Tiểu học Số 1 Ninh quang, Tiểu học Ninh sim, Tiểu học Ninh hưng, Trường THCS Nguyễn phan Vinh, THCS Lý thường Kiệt và trường phổ thông dân tộc nội trú. Có 15 trường có tỉ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 98% đến 99,88%. Tuy nhiên vẫn còn 5 trường có tỉ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt dưới 85%. Cùng với tham gia mua bảo hiểm y tế, quyền lợi của học sinh có thẻ bảo hiểm y tế ngày càng được đảm bảo. Hàng năm, ngành Bảo hiểm Xã hội và Y tế đã có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời từ việc triển khai hợp đồng đến việc tổ chức khám chữa bệnh tại các cơ sở, giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc, phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh, trong năm học 2016 – 2017, Bảo hiểm xã hội thị xã đã thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho 61.559 lượt học sinh với tổng số tiền thanh toán hơn 8 tỉ 964 triệu đồng, trong đó có 53.528 lượt học sinh khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu với tổng số tiền thanh toán hơn 4 tỉ 423 triệu đồng, 7.807 lượt học sinh khám chữa bệnh nội tỉnh với tổng số tiền thanh toán hơn 3 tỉ 743 triệu đồng và 224 lượt học sinh khám chữa bệnh ngoại tỉnh với tổng số tiền thanh toán hơn 797 triệu đồng. Nhiều em học sinh không may bị bệnh hoặc tai nạn đã được quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh với số tiền khá lớn từ 5 triệu đồng đến trên 160 triệu đồng. 

Năm học 2017-2018 này là năm thứ 2 thực hiện công tác Bảo hiểm Y tế Học sinh sinh viên theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28-6-2016 về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện Bảo hiểm Y tế giai đoạn 2016-2020. Để thực hiện chỉ tiêu 100% học sinh trong toàn thị xã tham gia Bảo hiểm Y tế trong năm học 2017-2018, Bảo hiểm xã hội đang phối hợp với ngành Giáo dục và đào tạo thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh học sinh hiểu rõ những điểm mới trong công tác Bảo hiểm Y tế Học sinh năm học 2017-2018, gồm lợi ích khi tham gia Bảo hiểm Y tế, mức đóng, phương thức đóng, thời hạn sử dụng thẻ Bảo hiểm Y tế, phạm vi, quyền lợi của học sinh khi tham gia Bảo hiểm Y tế. Theo Bảo hiểm xã hội Ninh hòa cho biết: Năm học 2017-2018 này, thực hiện theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP, từ ngày 01/7/2017, mức lương cơ sở là 1,3 triệu đồng nên học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế có mức đóng hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở theo quy định hiện hành, cụ thể là: 1,3 triệu đồng/tháng x 4,5% x 1 tháng = 58.500 đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 45% là 26.325 đồng và học sinh sinh viên đóng 55% là 32.175 đồng/tháng./.

Trần Nông


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 104

Số lượt truy cập: 1763289