CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2017)

[Đăng ngày: 21/07/2017]
Chiều ngày 18 tháng 7 năm 2017, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới thị xã Ninh Hòa về kiểm tra xã Ninh Bình, Lãnh đạo đoàn có: ông Lê Bá Thuận, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã và các đồng chí Trưởng các phòng ban liên quan, cùng lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, mặt trận, các ban ngành, đoàn thể và đại diện 9 Ban phát triển thôn trên địa bàn xã.


Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới thị xã Ninh Hòa về kiểm tra xã Ninh Bình.

Tại buổi kiểm tra, đại biểu được nghe báo cáo tình hình thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã Ninh Bình. Theo số liệu thống kê đến tháng 6 năm 2017 xã Ninh Bình đã đạt bền vững 15/19 tiêu chí; còn lại một số tiêu chí nhỏ trong 4 tiêu chí đạt tỉ lệ trên 74% đó là: Tiêu chí giao thông; tổ chức sản xuất; y tế; cán bộ chưa đạt chuẩn. Trên cơ sở định hướng kịp thời, bảo đảm đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2017.

Tại buổi kiểm tra, ông Lê Bá Thuận, Phó Chủ tịch UBND thị xã, rất vui mừng đánh giá những thành tích đạt được, qua đó phát biểu chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận xã Ninh Bình khẩn trương trong tháng 8, tiếp tục phân công thành viên theo từng lĩnh vực, rà soát từng tiêu chí nhỏ để nghiên cứu thực hiện, bám sát ngành cấp trên hướng dẫn lập thủ tục, hồ sơ đúng theo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới đề ra.

Bằng những nỗ lực, phấn đấu của cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, ban ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của đông đảo quần chúng nhân dân và sự quan tâm của Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới thị xã Ninh Hòa, xã Ninh Bình sẽ phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2017./.

Nguyễn Hiệp


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 61

Số lượt truy cập: 1763241