“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 31/08/2017]
Ngày 29/8/2017, UBND xã Ninh Phụng đã tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật phòng chống tham nhũng năm 2017 cho trên 65 cán bộ, công chức, viên chức (CCVC), Bí thư chi bộ, Trưởng phó thôn, Ban công tác Mặt trận thôn; Tổ viên tổ hòa giải các khu dân cư trên địa bàn xã. Các đại biểu tham dự hội nghị, đã được nghe báo cáo viên của thị xã tuyên truyền, phổ biến một số nội dung chủ yếu của văn bản quy phạm pháp Luật về phòng, chống tham nhũng ( Luật phòng chống tham nhũng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2017) và các văn bản hướng dẫn thi hành, chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ, CCVC và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng; Nội dung cơ bản của công ước Liên hiệp quốc về phòng chống tham nhũng; nội dung cơ bản của chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, và một số văn bản Luật khác có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng...

Hội nghị tuyên truyền Luật phòng chống tham nhũng năm 2017.

Thông qua hội nghị tuyên truyền, nhằm nâng cao trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, CCVC và nhân dân, tạo sự động thuận của xã hội về đấu tranh phòng, chống tham những có hiệu quả./.

Thu


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 106

Số lượt truy cập: 1813732