“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 31/05/2017]
Sáng ngày 29/5/2017, Đảng bộ xã Ninh An đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo, đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cho trên 200 cán bộ, đảng viên.


Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đại biểu đã nghe báo cáo viên Đảng ủy trình bày nội dung: Quan điểm của Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy liên hệ nêu lên một số vấn đề nổi cộm và biểu hiện của sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, cán bộ, đảng viên viết đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tự liên hệ kiểm điểm, đề ra các giải pháp khắc phục sữa chữa và cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Nguyễn Ngọc Châu

Các tin khác

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 102

Số lượt truy cập: 1813727