CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2017)

[Đăng ngày: 28/12/2016]
Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động trong các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sáng ngày 26-12-2016, Thị Đoàn Ninh Hòa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) cho 150 cán bộ Đoàn - Hội, đoàn viên, thanh niên các cơ sở trên địa bàn thị xã.


Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Cường Quốc, Bí thư Thị Đoàn Ninh Hòa đã quán triệt các nội dung cơ bản của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ Đoàn - Hội, đoàn viên, thanh thiếu nhi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nội dung, biện pháp triển khai… Đặc biệt, quán triệt mỗi cán bộ Đoàn – Hội phải đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm theo thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên, nhất là thủ lĩnh thanh niên từ thị xã đến cơ sở; gắn liền với triển khai các phong trào hoạt động cách mạng của tuổi trẻ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thức XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Ninh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Cấp bộ Đoàn thị xã đến cơ sở phấn đấu 100% đoàn viên, thanh thiếu niên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh hàng năm thiết thực với vị trí học tập, công tác góp phần giáo dục, bồi dưỡng, phát huy thanh niên, xây dựng lớp thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên”./.

Thanh Mỹ


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 59

Số lượt truy cập: 1770522