CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2017)

[Đăng ngày: 17/08/2017]
Ngày 15/8/2017, Đảng ủy Khối Cơ quan chính quyền Thị xã đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ.


Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Các đại biểu dự hội nghị đã được ông: Lê Bá Thuận, phó Chủ tịch UBND thị xã là báo viên của thị ủy quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ hiểu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản, quan điểm mới và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hànhTrung ương Đảng khóa XII.

Sau hội nghị học tập, quán triệt, Đảng ủy Khối sẽ tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch trên cơ sở nhận thức của mình và đề xuất, kiến nghị về nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch của bản thân trên lĩnh vực công tác, nhiệm vụ, chức trách được giao để góp phần thực hiện tốt nội dung các nghị quyết./.

Trần Nông-Tấn Bình


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 76

Số lượt truy cập: 1763258