“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 10/01/2017]
Sáng nay, ngày 10/01/2017, Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hòa đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trên địa bàn thị xã. Các đ/c Trần Công Hoán, Bí thư Thị ủy, đ/c Tống Trân, Tỉnh ủy viên, phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã, đ/c Trần Văn Minh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã cùng tham dự hội nghị.


Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt.


Đồng chí Trần Công Hoán, Bí thư Thị ủy trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết Hội nghị TW 4.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 04; Chuyên đề những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 05 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, ngân sách nhà nước năm 2017; Nghị quyết số 06 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Nghị quyết số 07 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và Kết luận số 09 của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; Báo cáo Chuyên đề “ Những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã tham dự hội nghị.


Cán bộ chủ chốt tham dự học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII).

Sau học tập, quán triệt, Thị ủy sẽ tổ chức cho các đại biểu viết phiếu thu hoạch kết quả học tập, nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII)./.

Trần Nông-Huỳnh Ấn

Các tin khác

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 28

Số lượt truy cập: 1814279